5. A


 • 5.A a atletika na stadionu

  11. června 2021

  Tento týden jsme si opět vyzkoušeli, jak trénují sportovci na atletickém stadionu. Běhali jsme 60 m, skákali do dálky, házeli kriketovým míčkem i běhali 400 nebo 900 m. Ve volné chvíli jsme neodpočívali, ale stihli fotbalové utkání dívek i chlapců. Sluníčko nám hřálo celé dopoledne, kdy jsme poctivě trénovali disciplíny. …

  VÍCE
 • I ve škole může být veselo

  20. května 2021

  Někteří páťáci se také připojili k akci Den šílených účesů a bláznivý den si společně užili. L. Zachařová

  VÍCE
 • Praha – druhá prezentace páťáků

  30. dubna 2021

  V dubnu se páťáci pustili do vytváření druhé prezentace, tentokrát na téma Praha. Poradili si nejen s vkládáním obrázků, psaním textů, ale i s nejtěžším úkolem – animací. Možná by ve výsledku svými zdařilými pracemi trumfli i jakéhokoli dospěláka. Spolu s p. uč. Žákovou máme velkou radost, že máme tak šikovné děti. Tuto získanou …

  VÍCE
 • DEN VODY s dětmi z 5.A

  29. března 2021

  Také letos jsme si připomněli, že i voda má svůj svátek. Každý rok se slaví 22. března. Letos byla oslava trochu jiná. Proběhla v online prostředí. Spolu s EKOšpionem z Vida centra v Brně jsme si pustili pokus, kdy Vojta spolu s kamarádem Placákem počítal, kolik spotřebují denně vody. Vyplnili …

  VÍCE
 • Ledové ozdoby

  05. března 2021

  Děti z 5.A se připojily také k tvorbě ledových mrazivých ozdob. Práce je moc bavila a ozdoby se podařily. Jen škoda, že brzy roztály. třídní učitelka L. Zachařová

  VÍCE
 • Podnebné pásy – prezentace

  05. března 2021

  V době distanční výuky se dají využívat různé metody vzdělávání. V páté třídě jsme propojili dva předměty – administrativu a přírodovědu. Páťáci se učili vytvářet prezentaci na téma podnebné pásy. Nejprve si museli vyhledat základní informace o daném podnebném pásu. Potom začali podle návodu vytvářet prezentaci v Google. Jak se taková prezentace tvoří, se …

  VÍCE
 • Tajemný dopis

  15. prosince 2020

  Na podzim přišel letošním páťákům nečekaný dopis ze ZŠ Radslavice. Žák Šimon Haluzík nám představil místo, kde žije. Páťáci se letos totiž seznamují podrobněji s kraji České republiky. Protože nám do odepsání zasáhla distanční výuka, děti využily čas strávený při domácím vyučování a psaly samostatně odpověď. Představily svou školu, město, okolí Lanškrouna …

  VÍCE
 • Postřehy dětí z 5.A z distanční výuky

  04. prosince 2020

  Po návratu zpět do lavic děti hodnotily distanční výuku. Zde je několik jejich postřehů: – bavilo mě učit se přes počítač (online hodiny), nebavily mě úkoly na odesílání – při online hodinách jsme se museli střídat se sestrou, na starším počítači zlobilo připojení – nebavilo mě, jak jsme se učili doma, protože jsem něco …

  VÍCE
 • Třída 5.A a akce Ukliďme Česko

  21. září 2020

  V pátek 18. září jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Jako tradičně jsme vyrazili směrem na Zámeček. Našim cílem bylo projít alej a případně posbírat nepořádek, který tam nechali nepořádníci. Docela nás udivilo, kolik smetí bylo na tak malém území. Našli jsme spoustu pet lahví od limonád, dále …

  VÍCE
 • Naše vzpomínka na prázdniny

  21. září 2020

  Děti z 5.A se začátkem školního roku v pracovních činnostech vrátily ve svých vzpomínkách na prázdniny. Spojily kresbu pastelkami s tvorbou postav a okolí pomocí modelíny. Nalaďte se spolu s nimi na krásné slunečné dny u vody nebo na procházky v lese na houbách. Moc se jim tato práce povedla! …

  VÍCE
 • 1. DUBEN – Den žertů a šprýmů

  09. dubna 2020

  Důkazem, že i v této nelehké době nouzového stavu z důvodu koronavirové infekce se můžeme pobavit, je i vypracování domácího úkolu z češtiny žáky 4. A třídy. Žáci pracovali na svých počítačích doma. Všichni se ho zhostili výborně. Zadáním byl totiž APRÍL. Že se pobavili jak žáci při psaní, tak …

  VÍCE
 • Lyžařský výcvik 4.A, 6.A, 6.B, 6.C

  21. února 2020

  Lyžařský výcvik 4. A a 6. tříd První únorový týden se konal 2. lyžařský výcvik tříd 4. A a všech 6. tříd. Letos to byl opravdu boj s přírodou a počasím. První den hustě pršelo, takže nám zavřeli lyžařský areál. Ale to nás neodradilo od pobytu v přírodě – vyšlápli jsme …

  VÍCE
 • Bruslení

  15. ledna 2020

  Letošní čtvrťáci opět využili možnosti, aby si v zimě v hodinách tělesné výchovy procvičili jízdu na bruslích v hale B. Modrého. Výuku vede zkušený instruktor hokeje pan Vicenec. Jízda na bruslích je někdy hodně obtížná, ale od první třídy dělají žáci velké pokroky. Výuka je moc baví. Za 4. A Zachařová

  VÍCE
 • Srdce pro Kristýnku

  17. prosince 2019

  Vánoce se nám kvapem blíží. Je čas bilancování a mnoho z nás už ví, že zdraví je v životě skutečně to nejdůležitější. Rádi bychom vás všechny pozvali na adventní trhy na zlatou neděli dne 22. prosince od 14 do 19 hodin, kde bude mít naše škola stánek s různými dobrotami …

  VÍCE
 • Pečení pro Kristýnku

  16. prosince 2019

  V předvánočním čase děti ze 4. A opět pekly perníčky v kuchyňce. Tentokrát se přidaly k výzvě paní učitelky Fiebigerové, aby napekly také srdíčka na charitativní akci Srdce pro Kristýnku. Pečení je bavilo a všichni se zapojili i do zdobení. Věříme, že prodejem srdíček potěšíme nejen Kristýnku ze 3. třídy. …

  VÍCE