5. A


 • Ledové ozdoby

  05. března 2021

  Děti z 5.A se připojily také k tvorbě ledových mrazivých ozdob. Práce je moc bavila a ozdoby se podařily. Jen škoda, že brzy roztály. třídní učitelka L. Zachařová

  VÍCE
 • Podnebné pásy – prezentace

  05. března 2021

  V době distanční výuky se dají využívat různé metody vzdělávání. V páté třídě jsme propojili dva předměty – administrativu a přírodovědu. Páťáci se učili vytvářet prezentaci na téma podnebné pásy. Nejprve si museli vyhledat základní informace o daném podnebném pásu. Potom začali podle návodu vytvářet prezentaci v Google. Jak se taková prezentace tvoří, se …

  VÍCE
 • Tajemný dopis

  15. prosince 2020

  Na podzim přišel letošním páťákům nečekaný dopis ze ZŠ Radslavice. Žák Šimon Haluzík nám představil místo, kde žije. Páťáci se letos totiž seznamují podrobněji s kraji České republiky. Protože nám do odepsání zasáhla distanční výuka, děti využily čas strávený při domácím vyučování a psaly samostatně odpověď. Představily svou školu, město, okolí Lanškrouna …

  VÍCE
 • Postřehy dětí z 5.A z distanční výuky

  04. prosince 2020

  Po návratu zpět do lavic děti hodnotily distanční výuku. Zde je několik jejich postřehů: – bavilo mě učit se přes počítač (online hodiny), nebavily mě úkoly na odesílání – při online hodinách jsme se museli střídat se sestrou, na starším počítači zlobilo připojení – nebavilo mě, jak jsme se učili doma, protože jsem něco …

  VÍCE
 • Třída 5.A a akce Ukliďme Česko

  21. září 2020

  V pátek 18. září jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Jako tradičně jsme vyrazili směrem na Zámeček. Našim cílem bylo projít alej a případně posbírat nepořádek, který tam nechali nepořádníci. Docela nás udivilo, kolik smetí bylo na tak malém území. Našli jsme spoustu pet lahví od limonád, dále …

  VÍCE
 • Naše vzpomínka na prázdniny

  21. září 2020

  Děti z 5.A se začátkem školního roku v pracovních činnostech vrátily ve svých vzpomínkách na prázdniny. Spojily kresbu pastelkami s tvorbou postav a okolí pomocí modelíny. Nalaďte se spolu s nimi na krásné slunečné dny u vody nebo na procházky v lese na houbách. Moc se jim tato práce povedla! …

  VÍCE
 • 1. DUBEN – Den žertů a šprýmů

  09. dubna 2020

  Důkazem, že i v této nelehké době nouzového stavu z důvodu koronavirové infekce se můžeme pobavit, je i vypracování domácího úkolu z češtiny žáky 4. A třídy. Žáci pracovali na svých počítačích doma. Všichni se ho zhostili výborně. Zadáním byl totiž APRÍL. Že se pobavili jak žáci při psaní, tak …

  VÍCE
 • Lyžařský výcvik 4.A, 6.A, 6.B, 6.C

  21. února 2020

  Lyžařský výcvik 4. A a 6. tříd První únorový týden se konal 2. lyžařský výcvik tříd 4. A a všech 6. tříd. Letos to byl opravdu boj s přírodou a počasím. První den hustě pršelo, takže nám zavřeli lyžařský areál. Ale to nás neodradilo od pobytu v přírodě – vyšlápli jsme …

  VÍCE
 • Bruslení

  15. ledna 2020

  Letošní čtvrťáci opět využili možnosti, aby si v zimě v hodinách tělesné výchovy procvičili jízdu na bruslích v hale B. Modrého. Výuku vede zkušený instruktor hokeje pan Vicenec. Jízda na bruslích je někdy hodně obtížná, ale od první třídy dělají žáci velké pokroky. Výuka je moc baví. Za 4. A Zachařová

  VÍCE
 • Srdce pro Kristýnku

  17. prosince 2019

  Vánoce se nám kvapem blíží. Je čas bilancování a mnoho z nás už ví, že zdraví je v životě skutečně to nejdůležitější. Rádi bychom vás všechny pozvali na adventní trhy na zlatou neděli dne 22. prosince od 14 do 19 hodin, kde bude mít naše škola stánek s různými dobrotami …

  VÍCE
 • Pečení pro Kristýnku

  16. prosince 2019

  V předvánočním čase děti ze 4. A opět pekly perníčky v kuchyňce. Tentokrát se přidaly k výzvě paní učitelky Fiebigerové, aby napekly také srdíčka na charitativní akci Srdce pro Kristýnku. Pečení je bavilo a všichni se zapojili i do zdobení. Věříme, že prodejem srdíček potěšíme nejen Kristýnku ze 3. třídy. …

  VÍCE
 • Plavecký výcvik 4. a 5. tříd

  16. prosince 2019

  Tak jako každý rok i letos se 4. a 5. třídy zúčastnily plaveckého výcviku v České Třebové. Žáci již byli z minulých let zkušení plavci, nikdo neměl strach z vody, ani ze skoků do ní. Celých 10 lekcí zdokonalovali různé plavecké styly. Za odměnu měli vždy na konci lekce volno …

  VÍCE
 • Setkání s panem Hrabětem

  28. listopadu 2019

  Společně s dalšími čtvrťáky a sedmáky jsme byli na hudebním představení. Pan Hrabě hrál na elektrické dechové nástroje a různé syntetizátory. Všechny své nástroje popsal a zahrál na ně ukázky. Mohli jsme si to taky zkusit. Hodně se nám to líbilo. …

  VÍCE
 • Ovoce a zelenina do škol

  28. listopadu 2019

  Po roce jsme se zase setkali se zástupci firmy, která dodává ovoce a zeleninu do škol. Tentokrát jsme ochutnali džusy a vyrobili ovocný špíz. Žáci 4. A

  VÍCE
 • Kelti v Nasavrkách a čtvrťáci

  11. listopadu 2019

  Byli jsme v Nasavrkách na programu o Keltech. Ukázali jsme si, jak Keltové žili a jak hospodařili. Mohli jsme si prohlédnout oppida. Naučili jsme se tkát náramky a nechali si je na památku. Všem se to moc líbilo. Ale asi všechny nejvíce bavilo bojování. Bylo to hezké. Eliška Lichtenberková, 4. B

  VÍCE