Úvod>Rodiče>Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy


Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/ 20

 

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Přihlášku podá uchazeč řediteli střední školy do 30. listopadu 2019 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou a do 1. března 2020 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky.

 

V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté studium: 1. řádný termín – 14. 4. 2020, 2. řádný termín – 15. 4. 2020.

Studium šestileté a osmileté (víceletá gymnázia): 1. řádný termín – 16. 4. 2020, 2. řádný termín – 17. 4. 2020.

Náhradní termíny jsou 13. a 14. 5. 2020.

 

Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy na přihlášce uvede obě školy (popř. obory či zaměření). Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.

 

Specifikace jednotných zkoušek: český jazyk a literatura – časový limit 60 minut, maximální počet bodů 50.

Matematika – časový limit 70 minut, max. počet bodů 50.

Podmínkou pro přijetí uchazeče:

čtyřleté studium na gymnáziu – min. 35 bodů ze 100 možných.

Ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných.

Osmileté gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných.

 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na základní škole do konce března 2020. Odevzdá ho nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

 

Mgr. Miloslav Zubík – výchovný poradce.