Úvod>Rodiče>Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy


Změny v organizaci přijímacího řízení na středních školách od ledna 2024

 • Hlavní změnou je digitalizacepřijímacího řízení na střední školy, která by měla urychlit proces přijímaní a usnadnit dostupnost informací. Přihlášky bude možné podat elektronicky i papírově.
 • Nově budou školy na přihlášce uváděné podle prioritního seřazení škol. Obory a školy je na přihlášce potřebné seřadit podle preference.
 • Navyšuje se počet přihlášekdo všech maturitních i nematuritních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání. NOVĚ si lze zvolit až 3 obory/školy bez talentové zkoušky. Pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou (2 školy/obory do 30.11. 2023), tak je možné zvolit až 5 škol/oborů.
 • Střední školy již nemají zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízenívýsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, nadále ale mají možnost toto kritérium použít – ověřte si kritéria přijímání na webu vybrané školy. Školy zveřejní kritéria nejpozději 31. ledna 2024.
 • Potvrzení od lékaře je nyní jako samostatná příloha přihlášky(nepotvrzuje se tedy v přihlášce). Je důležité dát si pozor na to, aby na potvrzení od lékaře byl uvedený správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Mění se i termín podání přihlášky – nezapomeňte přihlášku podat do 20. února!

Termín JPZ (jednotných přijímacích zkoušek) do maturitních oborů se uskuteční

12.4. a 15.4. 2024. Víceletá gymnázia mají termín JPZ 16.4, a 17.4. 2024.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní 15. května 2024 ředitel střední školy na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, web školy apod.), k dispozici budou i v informačním systému DiPSy.

Přijetí a vzdání se přijetí v 1. kole

 • Nyní už nebude potřeba podávat zápisové lístky. Dříve šlo o povinný krok, který bylo nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých.
 • Díky prioritnímu řazení škol, nastoupí žák tam, kam se dostal/a na základě výsledků přijímacího řízení, a tím odpadá dlouhé čekání a zvažování variant.
 • Pokud nebude mít úspěšný uchazeč zájem nastoupit na školu, musí stáhnout svou přihlášku (vzdát se přijetí). Pozor, tímto krokem se ale zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a může si podat přihlášku až do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v oboru, který si uvedl na dalších místech v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru a uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili. Pozor, ten, kdo nekonal jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Významná změna nastává v tom, že střední školy musí i ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení

Druhé kolo by mělo probíhat na základě stejných vstupních údajů jako první kolo. Třetí a případně další kola budou už organizovat samotné střední školy.

Pro druhé kolo přijímacího řízení si tedy může uchazeč podat:

 • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

I ve druhém kole se uplatňuje pravidlo prioritního výběru oborů vzdělání ve vybraných školách stejně, jako tomu bylo v prvním kole. Je důležité vybrané školy a jejich obory seřadit na přihlášce podle toho, kam chce uchazeč nejvíce – pořadí určuje, na jakou školu/obor bude žák přijat.

Jak zjistit, které střední školy mají volná místa?

20.května 2024– bude zveřejněn kompletní seznam škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení (na stránkách systému MŠMT k přijímacím zkouškám) i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání.

Termín podání přihlášky do druhého kola

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je potřebné podat do 24. května 2024.

Školní přijímací zkoušky

Pokud bude součástí 2. kola přijímacího řízení i školní přijímací zkouška, bude se konat v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Termín pro konání 2. kola talentové a školní přijímací zkoušky bude vyhlášen v době od 8. do 12. června 2024.

Zveřejnění výsledku 2. kola přijímacího řízení

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024– ředitel školy zveřejní výsledky

Vzdání se přijetí ve 2. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu/obor, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Pozor, tímto krokem se žák zcela zříká přijetí v 2. kole přijímacího řízení.

Žák může potom podat přihlášku až do 3. a dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru ve 2. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru a uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

Třetí a další kola přijímacího řízení

 • Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí středních škol.
 • Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí zasílá ředitel školy listinnou formou. Do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí musíte potvrdit písemně svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru řediteli školy.

 

Další důležité informace, tiskopisy i videa naleznete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Informace MŠMT k postupu po zveřejnění výsledků přijímacího řízení