Úvod>Škola>Náš tým

Náš tým


 

Vedení školy
VALÚŠEK Milan ŘŠ milan.valusek@zsbs.cz reditel@zsbs.cz
ŠULÁKOVÁ Eva eva.sulakova@zsbs.cz reditel@zsbs.cz
Pedagogové
BÖHMOVÁ Eva U eva.bohmova@zsbs.cz
DOBŠÍČEK Pavel U pavel.dobsicek@zsbs.cz
DOUBRAVSKÁ Eva U eva.doubravska@zsbs.cz
DRÁBKOVÁ Markéta U marketa.drabkova@zsbs.cz
DVOŘÁČKOVÁ Markéta U marketa.dvorackova@zsbs.cz 
FIEBIGEROVÁ Martina U martina.fiebigerova@zsbs.cz
FRYAUFOVÁ Jana U jana.fryaufova@zsbs.cz 
HOLUBCOVÁ Věra U vera.holubcova@zsbs.cz
HORÁK Jaroslav U jaroslav.horak@zsbs.cz
JANKŮ Miloslav U miloslav.janku@zsbs.cz
KANTOROVÁ Iveta U iveta.kantorova@zsbs.cz
KERNOVÁ Jana U jana.kernova@zsbs.cz
KLEIN Pavel U pavel.klein@zsbs.cz
KOSOVÁ Ivana U ivana.kosova@zsbs.cz
KRSKOVÁ Tereza U tereza.krskova@zsbs.cz
KUBELKOVÁ Věra U vera.kubelkova@zsbs.cz
MANNOVÁ Tereza U tereza.mannova@zsbs.cz
MARKOVÁ Zuzana U zuzana.markova@zsbs.cz 
MAŘÍKOVÁ Monika U monika.marikova@zsbs.cz
MITVALSKÁ Miriam U miriam.mitvalska@zsbs.cz
PLÍHAL Karel U karel.plihal@zsbs.cz
PLUHAŘOVÁ Lidmila U lidmila.pluharova@zsbs.cz
ŠEMBEROVÁ Pavlína U pavlina.semberova@zsbs.cz
URBANOVÁ Jaroslava U jaroslava.urbanova@zsbs.cz
VALÚŠKOVÁ Veronika U veronika.valuskova@zsbs.cz
ZACHAŘOVÁ Ladislava U ladislava.zacharova@zsbs.cz
ŽÁKOVÁ Lenka U lenka.zakova@zsbs.cz
Asistentky pedagoga
HAJZLEROVÁ Irena As,U irena.hajzlerova@zsbs.cz
KOMRSKOVÁ Martina As,U martina.komrskova@zsbs.cz
KUBĚNKOVÁ Kamila As, U kamila.kubenkova@zsbs.cz
MIŠKOLCIOVÁ Martina As,U martina.miskolciova@zsbs.cz 
NOVOTNÁ Lenka As, U lenka.novotna@zsbs.cz
ŘEHÁKOVÁ Pavlína As, U pavlina.rehakova@zsbs.cz
Vychovatelky ŠD
BRÝDLOVÁ Marcela V marcela.brydlova@zsbs.cz   
KULIČKOVÁ Jitka V jitka.kulickova@zsbs.cz
SMEJKALOVÁ Jitka V jitka.smejkalova@zsbs.cz
SMOLOVÁ Lenka V,U lenka.smolova@zsbs.cz 
Provozní zaměstnanci
ŠILAROVÁ Jana H jana.silarova@zsbs.cz
ŠILAROVÁ Milena S milena.silarova@zsbs.cz
KŘIVOHLÁVKOVÁ Michala Ú
KŘIVOHLÁVEK Lukáš Ú
KYSELOVÁ Veronika Ú
PIŠŤÁČKOVÁ Dana Ú
ČERNOHOUS Pavel Š