Úvod>Rodiče>SRPŠ

SRPŠ


Spolek rodičů a přátel školy z.s. při Základní škole Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr.
Ústí nad Orlicí
je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků a přátel
školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu . Jeho hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů, zákonných zástupců dětí a přátel
Základní školy Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí (dále jen „škola“)

Spolek se při své činnosti zaměřuje především na :
• koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí;
• respektování práv, potřeb a zájmů dětí;
• koncepci výchovně vzdělávací práce školy;
• sledování materiálních podmínek školy;
• sledování a vytváření zájmové činnosti na škole;
• vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli;
• organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků.

STANOVY SRPŠ