Úvod>Škola>Historie

Historie


V letech 1908 – 1910 postavil lanškrounský stavitel Rudolf Ilgner novou secesní budovu tkalcovské školy, dnes patřící Základní škole na ulici Bedřicha Smetany. Stavební dokumentace nám ukazuje různé podoby projektu, než vykrystalizoval do konečného řešení. Výsledná budova je obdélníkového půdorysu se třemi výstupky směrem do dvora. Její fasáda je zdobena mělkou bosáží s geometrickými secesními ornamenty. K vlastní budově školy přiléhaly přibližně v místech dnešní tělocvičny přízemní mechanické dílny se strojovnou, umývárnami a opravárenskou dílnou. Celý areál byl obklopen ozdobným oplocením, jehož pozůstatky se dochovaly dodnes.
Levé křídlo školní budovy nebylo v přízemí běžně žákům přístupné. Nacházel se tam byt ředitele. Jeho jádro tvořila rozlehlá hala se sloupem uprostřed, z níž se vcházelo do kuchyně se spižírnou, do pokojů i příslušenství. Vstup do ředitelova bytu byl z boku školní budovy.
V přízemí se ještě nacházela ředitelna, přístupná i ze sousedního bytu, dále učebna, sborovna, kabinety, sklad nářadí a menší byt školníka.
Velkou část 1. patra tvořila dílna pro ruční tkalcování. Kromě toho bychom zde nalezli učebnu technologie, kreslírnu a výstavní sál. Nad vchodem do sálu se dodnes dochovala štuková výzdoba s motivem lanškrounského znaku. V patře bylo ještě několik menších místností – například sklad příze, sborovny a kabinet.

 

Plán školy z roku 1909
Plán školy z roku 1909

 

Sklepy jsou vybudovány pouze pod levou polovinou budovy. Většinu prostor kdysi tvořila skladiště uhlí a dřeva.
Tkalcovská škola měla moderní strojní vybavení a vlastnila i obsáhlé přírodovědecké sbírky. Když se později začal omezovat textilní průmysl v Lanškrouně, i škola utlumovala svou činnost. V roce 1935 pak zanikla úplně.

 

škola v roce 1911
Škola v roce 1911

 

V budově se vystřídala řada dalších škol. Stavební dokumentace, uložená v archívu ZŠ Smetanova ul. zachycuje následné úpravy budovy.
Plánek z července 1939 ukazuje, že zde byly v této době soustředěny dvě školy současně: levé křídlo v 1. i 2. podlaží využívala Frauen Fachschule (Ženská odborná škola), pravé Gewerbliche Berufsschule (Živnostenská učňovská škola).
Byt ředitele byl v té době už zrušen, koupelnu nahradil průchod do zbytku budovy. Z kuchyně byla zřízena kancelář, vedle ní sklad a spižírna. Z pokojů se stala jídelna se čtyřmi čtvercovými stoly a školní kuchyně. Ta byla rozdělena na tři kóje, z nichž každá byla vybavena kuchyňskou linkou se sporákem. Je zajímavé, že každý sporák byl jiný, aby se žákyně naučily pracovat s různými druhy. V první kóji se nacházel sporák elektrický, ve druhé plynový a ve třetí na uhlí. V místech bývalé ředitelny byla žehlírna se šesti žehlícími prkny. Napravo od hlavního vchodu bychom našli stanoviště civilní protiletecké ochrany. Tkalcovská dílna v 1. patře byla rozdělena na menší třídy a dílny. Do Frauen Fachschule se vcházelo z boku budovy, do Gewerbliche Berufsschule původním hlavním vchodem.
Po určitou dobu budovu také využívala současně Knaben Volksschule (Chlapecká obecná škola) a Gewerbliche Fortbildungsschule (Živnostenská škola pokračovací).
Od roku 1945 zde několik let sídlila Odborná škola pro ženská povolání.
Dnešní podoba ZŠ Smetanova ul. byla modifikována moderní přístavbou, zbořením mechanické dílny, kterou nahradila tělocvična a vybudováním objektu jídelny Madoret. Historické jádro komplexu se však dochovalo s původní fasádou, která byla v 90. letech opravena.