Úvod>Školní parlament

Školní parlament


ŠKOLNÍ PARLAMENT 2021/2022

Školní parlament na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících (v letošním roce – metodikem prevence). Žákovská samospráva podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu a organizaci školy.

Podporuje především zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách (1x za 2 měsíce, popřípadě dle potřeby), na nichž přednášejí své návrhy a připomínky svých spolužáků ke školnímu prostředí, vzájemnému soužití, vzdělávacímu procesu a akcím organizovaných na škole. Koordinátor podporuje dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost. Školní parlament se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

 

ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2021/2022

  1. A Tejklová Karolína, Jusko David
  2. B Horálek Matěj, Ploc Ondřej
  3. A Kuttich František, Hála Mikuláš Pavel
  4. B Novotná Michaela, Lopuchovský David
  5. C Langrová Klára, Komrska Benedikt
  6. A Čížek Matěj, Kučerová Nicol
  7. B Hofman Josef, Horálková Gabriela
  8. C Paukert Patrik, Šulc Samuel
  9. A Šemberová Hana, Lichtenberková Nela
  10. B Šebrlová Sára, Jobák Adam

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT – 1. setkání 30. 9. 2021