Úvod>Školní parlament

Školní parlament


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

  1. 10. 2018

PROGRAM:

  1. Přivítání členů parlamentu
  2. Činnost parlamentu
  3. Volba předsedy
  4. Dotazy žáků
  5. Diskuse

ÚČAST:  75%

ZVOLENÝ PŘEDSEDA: Chládek Jonáš – 8 hlasů

DOTAZY ŽÁKŮ:

Oprava/výměna světel v 9. A

  • Předáno p. školníkovi

Dotaz na kurzy v 9. ročníku

  • Lyžařský kurz – konec ledna. Vodácký/Turistický kurz – zájem bude proveden začátkem druhého pololetí. Vodácký – řeka Morava, Turistický – Jeseníky/Lipová Lázně.

Proč nemůžou mít žáci mobilní telefony o přestávkách?

  • Citace ze školního řádu: Žákům je zakázáno jakkoliv manipulovat s mobilními telefony -telefonování, přijímání či psaní SMS, hraní her, pořizovat jakékoliv záznamy – zvukové, video, foto apod. na jakákoliv média v budovách a celém areálu školy bez jednoznačného svolení některého ze zaměstnanců školy.
  • V rámci psychohygieny a prevence kyberšikany a jiného rizikového chování je vhodné zachovat současný stav používání mobilního telefonu na naší škole.

 

 

Všem zástupcům děkuji za podnětné návrhy a dotazy. Další setkání se uskuteční začátkem listopadu, popřípadě dle potřeby.

 

Dobšíček Pavel