Úvod>Školní parlament

Školní parlament


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

7. 10. 2020

PROGRAM:

 1. Přivítání členů parlamentu
 2. Volba předsedy
 3. Volba zapisovatele
 4. Činnost parlamentu
 5. Dotazy žáků
 6. Diskuse

ZVOLENÝ PŘEDSEDA: Michaela Huťanová    7 hlasů

ZAPISOVATEL:    Patrik Paukert   8 hlasů

Seznámení nových členů s činností ŠKOLNÍHO PARLAMENTU.

dotazy:

 1. Možnost pořídit zrcadlo na chlapecká WC                                               odpověď:     Ano bude co nejdříve pořízeno
 2. Kdy bude dokončen projekt půdní vestavb                                              odpověď:    Celý projekt by měl být dokončen do konce kalendářního roku 2020
 3. budou vyměněny zastaralé lavice a židle                                                  odpověď: v plánu jsou vyměnit lavice ve dvou třídách
 4. bude na lyžařském výcviku snowboarding                                              odpověď: vzhledem časté úrazovosti letošní rok bude pouze lyžařský
 5. dotaz:  organizace výuky českého jazyka a hudební výchovy,              odpověď: bude řešena co nejdříve,
 6. Současná situace -možnost distanční výuky
 7. Připomínka: zasílání pozvánek na Meet emailem
 8. Možnost vymalování třídy 7.B.                                                                   odpověď: bude vymalována

zapsal:  Patrik Paukert