Úvod>Školní parlament

Školní parlament


ŠKOLNÍ PARLAMENT 2023/2024

Školní parlament na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy, koordinátorem z řad vyučujících (metodikem prevence P. Dobšíčkem) a koordinátorkou EVVO Mgr. M. Fiebigerovou. Druhým rokem funguje i Google učebna Školního parlamentu.

Žákovská samospráva podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu a organizaci školy. Podporuje především zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách (1x za 2 měsíce, popřípadě dle potřeby), na nichž přednášejí své návrhy a připomínky svých spolužáků ke školnímu prostředí, vzájemnému soužití, vzdělávacímu procesu a akcím organizovaných na škole. Koordinátoři podporují dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost. Školní parlament se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

 

ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2023/2024

6.A Holub Jiří, Čadová Tereza

6.B Šemberová Beáta, Šmíd Daniel

6.C Knápek Michal, Wendlig Václav

7.A Loskotová Ellen, Kunc Adam

7.B Beneš Radim, Plch Matyáš

8.A Krátký Lukáš, Tyvodar Vadym

8.B Kruml Ondřej, Kolomazníková Hana

9.A Hála Mikuláš, Kuttich František

9.B Holubář Jakub, Novotná Michaela

9.C Langrová Klára, Onufrijová Dominika

 

Setkání školního parlamentu 2023/2024

1. Zápis ze setkání 21. 9. 2023