Úvod>Rodiče>Zápis a přijímací řízení do základní školy

Zápis a přijímací řízení do základní školy


Metodické pomůcky pro rodiče

Oddělení školství a kultury Městského úřadu v Lanškrouně vytvořilo návod pro rodiče s názvem „Moje cesta do základní školy“. V jednoduchém přehledu se rodič dozví základní otázky a odpovědi k zápisu nebo odkladu.

Moje cesta do základní školy

Informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy je v materiálu MŠMT s názvem „Desatero pro rodiče“. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Desatero pro rodiče

Spádovost

Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ti mají zaručené místo ve spádové škole. Dále jsou kapacity školy doplněny o děti z nespádových obvodů. Zákonní zástupci si mohou ověřit spádovost v obecně závazné vyhlášce č. 5 nebo v následující mapě:

Mapa spádovosti ZŠ

Obecně závazná vyhláška o spádovosti ZŠ