Úvod>Rodiče>Zápis a přijímací řízení do ZŠ 2024/2025

Zápis a přijímací řízení do ZŠ 2024/2025


 

INFORMACE K ZÁPISU  A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  PRO SKOLNÍ ROK 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

1. TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:     

Termín:      10. dubna 2024  od 13. 00 do 17. 00

Místo :       budova školy na ulici   Palackého 204  

Zápis proběhne prezenčně – bližší informace zde  

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

2. PODKLADY  K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ – NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU

  1. Žádost o přijetí   (pokud jste  ji nepodali)
  2. Rodný list dítěte
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

3. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ  – DALŠÍ MOŽNOSTI

  1. Poštou
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. Do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
  4. Osobní podání (kancelář  školy)

 

4. PODKLADY  K ŽÁDOSTI O ODKLAD

  1. Žádost o odklad
  2. Vyjádření PPP nebo SPC
  3. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

5. VĚK DÍTĚTE

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08.2018.

6. SPÁDOVOST

Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

7. SHRNUTÍ TERMÍNŮ

1 PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K PŘÍJETÍ DO ZŠ DO 30. 4. 2024
2 ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI DO  7. 5.  2024
3 ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO  7. 5.  2024
4 PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  DO 30. 4. 2024
5 PŘERUŠENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ODKLADU Z DŮVODU NEDODÁNÍ VŠECH PODKLADŮ nejpozději do 31.8. 2024

 

8. DOKUMENTACE K ZÁPISU (KE STAŽENÍ):

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad

Kritéria přijetí

Průběh zápisu (při prezenční formě)

Informace k odkladu

Mapa spádovosti ZŠ

Obecně závazná vyhláška o spádovosti ZŠ

Desatero pro rodiče – materiál MŠMT