Úvod>Rodiče>Zápis a přijímací řízení do základní školy pro školní rok 2019/2020

Zápis a přijímací řízení do základní školy pro školní rok 2019/2020


TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020: 

STŘEDA             24. DUBNA 2019          13.00 – 17.00 HOD. 

MÍSTO:   BUDOVA ŠKOLY NA PALACKÉHO ULICI 204

INFORMACE K ZÁPISU

Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce) je možný pouze po telefonické domluvě s ředitelem školy.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Řádný zápis:

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2012 do 31. 08.2013.

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

Co je třeba mít s sebou:

– rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad

SPÁDOVOST

Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku Zš

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2019.

Průběh zápisu

Kritéria přijetí

Mapa spádovosti ZŠ

Obecně závazná vyhláška o spádovosti ZŠ

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Informace k odkladu

Desatero pro rodiče – materiál MŠMT

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020