Úvod>Veřejnost

Veřejnost


V rámci služepro veřejnost nabízíme možnost využít školní prostory a vybavení pro jednorázové i pravidelné aktivity jednotlivců, skupin, oddílů nebo spolků. 

K dispozici jsou následující možnosti:

Tělocvična –  moderní rekonstruovaná tělocvična s  pružnou palubovkou a umělým povrchem, je vhodná pro většinu sálových sportů, zejména pro rekreační florbal, badminton, basketbal, volejbal, házenou či sálovou kopanou. Plně ji lze využít i pro ostatní sálové sporty. Dále je vybavena  lany na šplh, kruhy, hrazdou, žebřinami a lavičkami. Zázemí tvoří nové, moderně vybavené šatny a sociální zařízení se sprchami.

Gymnastický sál – cvičební prostor vhodný zejména pro gymnastiku, úpolové sporty – karate, judo, box, apod., dále pro taneční a jiné pohybové činnosti. Je vybaven zrcadly pro kontrolu pohybových aktivit, doskokovými žíněnkami, odrazovými můstky, švédskými bednami, lavičkami, přeskokovým nářadím a  žíněnkami tatami. Součástí prostor je i posilovna.

Posilovna, která je součástí gymnastického sálu je vybavena certifikovaným nářadím a stroji. Její vybavení  tvoří jednoruční činky  2 – 30  kg,  mutifunkční lavičky,  bicepsová lavice,  stroj na posilování prsních svalů, horní a spodní kladka, lavice na posilování zad, hrazda, bradla,  stroj na předkopávání, zakopávání a multipres s protizávažím.  Dále dva boxovací pytle, žíněnky a zrcadla pro kontrolu správného provádění cviků.

Počítačová učebna  je vybavena 30 PC stanicemi s připojením na internet, s nainstalovaným softwarem MS Office, grafickým programem Corel a dalšími potřebnými programy pro práci žáků i pro případná školení v informační gramotnosti. Samozřejmostí je dataprojektor,  barevný laserový tisk a v poslední době i tisk 3D.

Kuchyňka je další moderní učebnou s širokým použitím. V první řadě slouží našim žákům pro výuku pracovních činností v předmětu Příprava pokrmů.  Dále zde pořádáme neformální setkání s pedagogy okolních škol zejména při tradičních volejbalových turnajích. Využívá se pro přípravu a podávání občerstvení při akcích pro veřejnost a další hosty školy. Je vybavena varnými ostrůvky s indukčními deskami a pečícími troubami pro 4 skupiny, velikou kuchyňskou linkou, myčkou nádobí, pračkou, mikrovlnnými troubami. Kapacita této učebny je 30 míst.

Dílna je umístěna v suterénu školní budovy na Palackého ulici 204. Je perfektně vybavena pro běžné práce žáku s různými materiály – plastem, kovem i dřevem. Vybavení bylo pořízeno z projektu financovaného EU. Slouží pro výuku pracovních činností a může být využita i pro různé kroužky.

Keramická dílna se nachází v přízemí školní budovy na Palackého ulici 204. Je vybavena pracovními stoly, hrnčířským kruhem a kvalitní vypalovací pecí.

Škola disponuje množstvím dalších učeben, které jsou vybaveny stavitelnými žákovskými stoly a židlemi pro 30 osob, novými učitelskými katedrami osazenými počítači a doplněnými interaktivními tabulemi.