Úvod>Rodiče>Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování


Člen ŠPP

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Pavel Dobšíček

kabinet výchovného poradce

telefon 465 32 25 25 – linka 18

email:  pavel.dobsicek@zsbs.cz

konzultační hodiny čtvrtek 15,10 – 15,40 hod. kabinet F/Ch, popř. kdykoliv po telefonické domluvě

Obsah činnosti metodika prevence sociálně patologických jevů na ZŠ Lanškroun, Bedřicha Smetany 460

-informuje pedagogy o dokumentech v dané problematice (metodické pokyny, zákony)-mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů

-navrhuje postupy řešení sociálně patologických jevů

-koordinace tvorby, realizace a zhodnocení MPP

-organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných problémů žáků

-koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, spolupráce s PPP a odbornými pracovišti, které působí v oblasti sociálně patologických jevů

-podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů

-zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů

– získávání nových odborných informací a zkušeností

– spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

– vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

-kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

– shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně-patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů