Úvod>Škola>Družina

Družina


Školní družina při Základní škole se nachází nad pavilonem školní jídelny v 1. poschodí, kde jsou tři oddělení (herna, odpočinkový pokoj a místnost pro výtvarné činnosti), další oddělení jsou na Palackého ulici.  Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivitám gymnastický sál, tělocvičnu ve škole, školní hřiště i zahradu.  Mohou navštěvovat i počítačovou učebnu. Stravování dětí probíhá v jídelně Madoret.

Materiální podmínky jsou dobré a snažíme se je neustále zlepšovat

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání a  praxi. Vzájemně se doplňuji ve svých specializacích: Základy práce s počítačem, tělovýchovná činnost, florbal., výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou a jiné nekonvenční techniky. Jejich odborné vzdělání je průběžně prohlubováno.

Za pobyt je vybrán měsíční poplatek. ŠD si vyhrazuje právo i na další poplatky (př. kroužek keramiky, filmová představení, výlet, apod.)

Program ŠD je koncipován pro 120 – 150 dětí. Vzděláváme děti ve věku od 6 – 11 let, 1. – 5. ročník. V posledních letech i děti cizích státních příslušníků.

V současné době nabízíme dětem možnost realizovat se v několika kroužcích keramiky, netradičních výtvarných technik, sportovním, florbalu.

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Dnech otevřených dveří, vánočních besídkách, velikonočním jarmarku. Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže a Městskou knihovnou a pravidelně se zapojujeme, hlavně do výtvarných soutěží. Navštěvujeme i Městské kino v Lanškrouně.  Tradiční je již spolupráce s speciální školou a ostatními ŠD ve městě. Organizujeme i celodenní výlet. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni.