Úvod>Škola>Družina>REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY


Režim školní družiny:

Palackého 204

6.15                         otevření ŠD

6.15– 8.00            ranní služba (poslední žák přichází do ŠD v 7.30)

7.40                       odvádí vychovatelka žáky do školy, zamyká a zhasíná v ŠD

7.45                       dozor v šatně školy

Po skončení výuky pedagog předává žáky vychovatelce dle rozvrhu na daný rok

14.30                    odvádí určená vychovatelka žáky na konečnou. Zkontroluje světla, elektrické přístroje, zamkne ŠD.

 

Smetanova 460

  1. Nástup do práce 15 min. před začátkem pracovní doby.
  2. Vychovatelka přebírá žáky ve třídách podle předem stanoveného rozvrhu.
  3. Po skončení odpoledního vyučování přivádí žáky do ŠD učitelka.
  4. vychovatelky se v místnostech ŠD střídají podle předem stanoveného rozvrhu.
  5. 14.45 – 16,00             konečná
  6. Z konečné odchází vychovatelka v 16,00 hod. Zkontroluje světla, elektrické přístroje a zamkne ve všech místnostech ŠD.

Pokud zůstane ve ŠD žák déle než do 16,00 hod, je povinností vychovatelky se o něj postarat (kontaktovat rodiče, odvést domů, ve vážných případech se spojit se sociální péčí, či dalšími orgány).

Po skončení ŠD si žáci nechávají přezůvky buď v šatně ŠD nebo je odnášejí domů.

Větrání v ŠD zajišťuje vychovatelka, která má konečnou službu.