Úvod>Škola>Družina>REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY


REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Palackého 204

6:00                                   otevření ŠD

6:00 – 8:00                        ranní služba (poslední žák přichází do ŠD v 7.30)

7:40                                    odvádí vychovatelka žáky do školy, zamyká a zhasíná v ŠD

7:45                                    dozor v šatně školy

Po skončení výuky pedagog předává žáky vychovatelce dle rozvrhu na daný rok.

14:20                                  odvádí určená vychovatelka žáky na konečnou službu (ŠD Smetanova)

Zkontroluje světla, elektrické přístroje, zamkne ŠD.

Smetanova 460

  • Nástup do práce 15 min. před začátkem pracovní doby.
  • Vychovatelka přebírá žáky ve třídách podle předem stanoveného rozvrhu.
  • Po skončení odpoledního vyučování přivádí žáky do ŠD učitelka.
  • Vychovatelky se v místnostech ŠD střídají podle předem stanoveného rozvrhu.

14:45 – 16:00                   konečná služba

  • Z konečné odchází vychovatelka v 16:00 hod. Zkontroluje světla, elektrické přístroje a zamkne ve všech místnostech ŠD.
  • Pokud zůstane ve ŠD žák déle než do 16:00 hod, je povinností vychovatelky se o něj postarat (kontaktovat zákonného zástupce, ve vážných případech se spojit se sociální péčí či dalšími orgány).
  • Po skončení ŠD si žáci nechávají přezůvky v šatně ŠD nebo je odnášejí domů.
  • Větrání v ŠD zajišťuje vychovatelka, která má konečnou službu.