5. B


 • Dravci

  15. listopadu 2022

  V říjnu jsme se těšili na výklad o dravcích od společnosti Seiferos, která provozuje záchrannou stanici pro dravé ptactvo. Dozvěděli jsme se, že mnoho dravců patří mezi ohrožené druhy. Silně ohroženým druhem je nejmenší sova, která je velká asi jako vrabec. Už víme, že je to Kulíšek nejmenší. Viděli jsme …

  VÍCE
 • Zdravověda

  15. listopadu 2022

  Ve škole se učíme, jak se zachovat při mimořádných situací. I letos jsme se zúčastnili akce, která se konala na náměstí J. Marka Marků. Žáci si vyzkoušeli základy první pomoci a dozvěděli se nové informace, jak se chovat při mimořádných situací. Jana Fryaufová

  VÍCE
 • Učíme se v přírodě

  24. června 2022

  Netrpělivě jsme očekávali datum 14.6. Jeli jsme do ZOO Lešná. Co jsme se tam dozvěděli a naučili? Starat se o své věci a neztratit je, nakupovat a zkontrolovat si penízky, orientovat se na mapě, být potichu a pozorovat zvířata. Viděli jsme malého slona, který se u nás jako první mládě …

  VÍCE
 • ŠKOLNÍ DRUŽINA „MALOVACÍ“

  07. června 2022

  Mezinárodní den dětí, 1. červen, to je den tradiční a vyhlášené družinkové soutěže „Malování na chodníku“. Diplomy, medaile, odměny a dobroty jsou nachystány, téma soutěže vymyšleno, plocha rozdělena a může se začít! Děti nadšeně malovaly a obrázky se všem moc povedly! Vychovatelky ŠD

  VÍCE
 • Výstava a koncert L´Art

  27. května 2022

  Navštívili jsme v kulturním centru L´Art výstavu fotografií pana Viléma Veverky nazvanou “ Můj arktický rok.“ Uchvátili nás krásné ledovce z Islandu. V úterý 24. 5. jsme byli na koncertě ZUŠ Lanškroun. Koncert se žákům moc povedl a pobavil nás. Jana Fryaufová

  VÍCE
 • Okrskové kolo turnaje McDonald’s Cup

  11. května 2022

  Dne 27. 4. 2022 se vybraní žáci 1.-5 tříd zúčastnili 23. ročníku fotbalového turnaje McDonald’s Cup. Okrskové kolo se konalo na fotbalovém hřišti v Lanškrouně. Žáci soutěžili ve 2 kategoriích (mladší a starší žáci). Mladší žáci (1.-3. třída): Jáchym Bureš, Josef Dvořák, Bořek Tejkl, Jegor Gorodniy, Ondřej Hác, Jan Holub, Ondřej …

  VÍCE
 • Mikroorganismy kolem nás

  10. května 2022

  V dubnu jsme měli projektový den nazvaný Mikroorganismy kolem nás. Naši třídu navštívila vědecká pracovnice RNDr. Petra Beznosková Ph.D., která žákům předala praktické zkušenosti a ukázala nám možnost, jak pozorovat mikroorganismy pouhým okem. Nejdříve jsme na interaktivní tabuli pracovali s připravenými programy(www. e-Bug.eu), kde se žáci dozvěděli, jak dělíme mikroorganismy. …

  VÍCE
 • Ukliďme Česko

  10. května 2022

  Naše třída 3.B se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Žáci se učili třídit odpadky a porozuměli, že jednodušší je ihned třídit odpadky na sklo, plast, papír a směsný odpad než vše dávat do jednoho pytle. Většina žáků byla velmi aktivní a pracovitá. J. F.

  VÍCE
 • Návštěva děti z MŠ

  10. května 2022

  Před zápisem do prvního ročníku naši třídu navštívila MŠ Výsluní. Třeťáci jim nejdříve zazpívali písničku na vyjmenovaná slova. Děti z mateřské školy se všem představily a vybraly si žáka, ke kterému si šly sednout. Žáci jim rozdali kartičky s pohádkovými obrázky. Vzájemně si povídali o pohádkových bytostech a obrázky si …

  VÍCE
 • Exotičtí plazi

  10. dubna 2022

  Ve dnech 7. – 8. 4. 2022 se na naší škole konala výstava exotických plazů. Pan Pecháček nám dovezl ukázat nejen suchozemskou želvu, gekončíka, chameleona jemenského, agamu vousatou, užovku červenou nebo leguána, ale předvedl nám i naši ještěrku živorodou s mláďaty. Ke všem ukázkám zajímavě vyprávěl o jejich životě. Zpestřil …

  VÍCE
 • Školička na výstavě plazů

  10. dubna 2022

  Ve čtvrtek 7. dubna jsme byli všichni z Palackého po tříleté přestávce na výstavě plazů. Pan Pecháček naši školu navštěvuje pravidelně, vždy s jinak tematicky zaměřenou výstavou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o plazech, mohly si i některá zvířátka pohladit. Pan Pecháček měl také překvapení – vzácné zvířátko. Malé mládě jezevce – samičku …

  VÍCE
 • Návštěva dětí z mateřských škol

  04. dubna 2022

  Stalo se ji tradicí, že se na jaře uskutečňuje setkání předškoláků z mateřských škol s žáky 1. stupně naší základní školy na ulici Palackého. Letos přijaly pozvání MŠ Na Výsluní a MŠ Wolkerova. Předškoláci se poprvé podívali do tříd a usedli do lavic. Společně se zapojili do výuky. S prvňáky zpívali pohybovou písničku …

  VÍCE
 • Pyžamový den v bazénu

  15. března 2022

  Od ledna naše třída jezdí plavat do bazénu v České Třebové. Těšili jsme se na pyžamový den v bazénu, kdy jsme se učili zachraňovat své spolužáky. Den se nám vydařil a naučili jsme se spoustu nových dovedností. Také se naše třída zapojila do projektu Hrdá škola a s radostí jsme …

  VÍCE
 • Přivítání nové žákyně

  15. března 2022

  Poslední týden před jarními prázdninami do naší třídy nastoupila nová žákyně Monika. Chtěli jsme , aby se v naší třídě cítila bezpečně a vítána. Abychom jí usnadnili změnu v novém prostředí, připravili si pro ni žáci dárečky na přivítanou. Monička měla velkou radost a v naší třídě se jí líbí. …

  VÍCE
 • Karneval ve 3. B

  15. března 2022

  V pátek 26. února jsme společně s 1. a 2. ročníkem měli na ZŠ Palackého dětský karneval. Žáci přišli do školy v maskách a dopoledne si užívali převlečeni za policisty, Pipi dlouhou punčochu i princezny. Na závěr všichni dostali diplom a malou odměnu. Za 3. B Jana Fryaufová

  VÍCE