5. B


 • Učíme se v přírodě

  24. června 2022

  Netrpělivě jsme očekávali datum 14.6. Jeli jsme do ZOO Lešná. Co jsme se tam dozvěděli a naučili? Starat se o své věci a neztratit je, nakupovat a zkontrolovat si penízky, orientovat se na mapě, být potichu a pozorovat zvířata. Viděli jsme malého slona, který se u nás jako první mládě …

  VÍCE
 • ŠKOLNÍ DRUŽINA „MALOVACÍ“

  07. června 2022

  Mezinárodní den dětí, 1. červen, to je den tradiční a vyhlášené družinkové soutěže „Malování na chodníku“. Diplomy, medaile, odměny a dobroty jsou nachystány, téma soutěže vymyšleno, plocha rozdělena a může se začít! Děti nadšeně malovaly a obrázky se všem moc povedly! Vychovatelky ŠD

  VÍCE
 • Výstava a koncert L´Art

  27. května 2022

  Navštívili jsme v kulturním centru L´Art výstavu fotografií pana Viléma Veverky nazvanou “ Můj arktický rok.“ Uchvátili nás krásné ledovce z Islandu. V úterý 24. 5. jsme byli na koncertě ZUŠ Lanškroun. Koncert se žákům moc povedl a pobavil nás. Jana Fryaufová

  VÍCE
 • Okrskové kolo turnaje McDonald’s Cup

  11. května 2022

  Dne 27. 4. 2022 se vybraní žáci 1.-5 tříd zúčastnili 23. ročníku fotbalového turnaje McDonald’s Cup. Okrskové kolo se konalo na fotbalovém hřišti v Lanškrouně. Žáci soutěžili ve 2 kategoriích (mladší a starší žáci). Mladší žáci (1.-3. třída): Jáchym Bureš, Josef Dvořák, Bořek Tejkl, Jegor Gorodniy, Ondřej Hác, Jan Holub, Ondřej …

  VÍCE
 • Mikroorganismy kolem nás

  10. května 2022

  V dubnu jsme měli projektový den nazvaný Mikroorganismy kolem nás. Naši třídu navštívila vědecká pracovnice RNDr. Petra Beznosková Ph.D., která žákům předala praktické zkušenosti a ukázala nám možnost, jak pozorovat mikroorganismy pouhým okem. Nejdříve jsme na interaktivní tabuli pracovali s připravenými programy(www. e-Bug.eu), kde se žáci dozvěděli, jak dělíme mikroorganismy. …

  VÍCE
 • Ukliďme Česko

  10. května 2022

  Naše třída 3.B se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Žáci se učili třídit odpadky a porozuměli, že jednodušší je ihned třídit odpadky na sklo, plast, papír a směsný odpad než vše dávat do jednoho pytle. Většina žáků byla velmi aktivní a pracovitá. J. F.

  VÍCE
 • Návštěva děti z MŠ

  10. května 2022

  Před zápisem do prvního ročníku naši třídu navštívila MŠ Výsluní. Třeťáci jim nejdříve zazpívali písničku na vyjmenovaná slova. Děti z mateřské školy se všem představily a vybraly si žáka, ke kterému si šly sednout. Žáci jim rozdali kartičky s pohádkovými obrázky. Vzájemně si povídali o pohádkových bytostech a obrázky si …

  VÍCE
 • Exotičtí plazi

  10. dubna 2022

  Ve dnech 7. – 8. 4. 2022 se na naší škole konala výstava exotických plazů. Pan Pecháček nám dovezl ukázat nejen suchozemskou želvu, gekončíka, chameleona jemenského, agamu vousatou, užovku červenou nebo leguána, ale předvedl nám i naši ještěrku živorodou s mláďaty. Ke všem ukázkám zajímavě vyprávěl o jejich životě. Zpestřil …

  VÍCE
 • Školička na výstavě plazů

  10. dubna 2022

  Ve čtvrtek 7. dubna jsme byli všichni z Palackého po tříleté přestávce na výstavě plazů. Pan Pecháček naši školu navštěvuje pravidelně, vždy s jinak tematicky zaměřenou výstavou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o plazech, mohly si i některá zvířátka pohladit. Pan Pecháček měl také překvapení – vzácné zvířátko. Malé mládě jezevce – samičku …

  VÍCE
 • Návštěva dětí z mateřských škol

  04. dubna 2022

  Stalo se ji tradicí, že se na jaře uskutečňuje setkání předškoláků z mateřských škol s žáky 1. stupně naší základní školy na ulici Palackého. Letos přijaly pozvání MŠ Na Výsluní a MŠ Wolkerova. Předškoláci se poprvé podívali do tříd a usedli do lavic. Společně se zapojili do výuky. S prvňáky zpívali pohybovou písničku …

  VÍCE
 • Pyžamový den v bazénu

  15. března 2022

  Od ledna naše třída jezdí plavat do bazénu v České Třebové. Těšili jsme se na pyžamový den v bazénu, kdy jsme se učili zachraňovat své spolužáky. Den se nám vydařil a naučili jsme se spoustu nových dovedností. Také se naše třída zapojila do projektu Hrdá škola a s radostí jsme …

  VÍCE
 • Přivítání nové žákyně

  15. března 2022

  Poslední týden před jarními prázdninami do naší třídy nastoupila nová žákyně Monika. Chtěli jsme , aby se v naší třídě cítila bezpečně a vítána. Abychom jí usnadnili změnu v novém prostředí, připravili si pro ni žáci dárečky na přivítanou. Monička měla velkou radost a v naší třídě se jí líbí. …

  VÍCE
 • Karneval ve 3. B

  15. března 2022

  V pátek 26. února jsme společně s 1. a 2. ročníkem měli na ZŠ Palackého dětský karneval. Žáci přišli do školy v maskách a dopoledne si užívali převlečeni za policisty, Pipi dlouhou punčochu i princezny. Na závěr všichni dostali diplom a malou odměnu. Za 3. B Jana Fryaufová

  VÍCE
 • Plavání

  11. dubna 2022

  I letos žáci jezdili plavat do bazénu v České Třebové. Tentokrát se společně účastnili žáci 3. až 5. ročníků a na každý čtvrtek se moc těšili. Na lekci se vždy rozdělili do družstev podle výkonnosti. Celý kurz má pestrou náplň. Kromě zdokonalování plaveckých dovedností si žáci vyzkoušeli i vodní aerobik, …

  VÍCE
 • Vánoční besídka

  20. prosince 2021

  V pátek 17.12. jsme se těšili na vánoční besídku. Nejdříve jsme plnili různé úkoly s vánoční tématikou – hledání rozdílů, vánoční labyrint, příběhy skřítků a dokreslení stromečku podle osy souměrnosti. Po přednesení básniček, vyprávění o vánočních zvycích a zazpívání písniček u stromečku si žáci losovali čísla a hledali dáreček se …

  VÍCE