Úvod>Škola>Školní projekty>Once Upon A Time via ICT – projekt z výzvy Erasmus+

Once Upon A Time via ICT – projekt z výzvy Erasmus+


 

 

 

 

 

 

Pro školní roky 2018 – 2019 a 2019 – 2020 získala naše škola grant z programu Erasmus+

Název projektu:                  Once Upon A Time via ICT

Výše dotace :                        36.550,- EUR

Cílem projektu je zvýšit čtenářskou a digitální gramotnost našich žáků a pedagogů a zlepšit jejich komunikační kompetence v anglickém jazyce. Na projektu spolupracujeme s dalšími pěti školami z Litvy, Itálie, Turecka, Španělska a Portugalska.

Hlavním výstupem projektu bude sbírka národních pohádek a legend všech zúčastněných zemí v angličtině vydaná jako klasická kniha, v elektronické verzi jako eBook a také jako audio kniha. Protože bychom rádi tyto pohádky a legendy využívali ve výuce, vytváříme k nim také různé doplňkové výukové materiály jak v elektronické, tak v tištěné verzi.

Nedílnou součástí projektu jsou i pracovní výměnné pobyty žáků a pedagogů v partnerských školách.

 

STRÁNKY PROJEKTU

 

Erasmus+ projekt Once Upon a Time via ICT

Výstupy projektu

Audioknihy: 
Doprovodné výukové materiály: 
Budulínek:
Libuše and Přemysl
The story of Forefather Čech
The Tale of Zlatovláska
 
eBooks Calameo:
Budulínek:
Libuše and Přemysl:
The Story of Forefather Ćech:
The Tale of Zlatovláska:

 

Complete book with cover page

OUTviaICT WorkBook – Complete Final

Zlatovláska