Úvod>Dokumenty>Školní řád

Školní řád


Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte a Školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb., Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání (RVP) a školní vzdělávací program ZŠ Smetanova.

Školní řád