Úvod>Třídy 2023-2024>6. B>Zdravověda v 5.B

Zdravověda v 5.B


V pátek 24. února absolvovali žáci 5.B kurz zdravovědy pod vedením paní učitelky Chrobákové. Žáci byli seznámeni se správným postupem při zajišťování první pomoci při různých životních situacích. Vyzkoušeli si vedení telefonického hovoru na důležitá telefonní čísla. Také se pokusili o uvedení zraněného do stabilizované polohy, masáž srdce na figuríně, transport raněného ve dvojici. Při práci s pracovními listy si ověřili získané vědomosti.

Mgr. Lenka Žáková