Úvod>Třídy 2023-2024>8. A>VOLBA POVOLÁNÍ

VOLBA POVOLÁNÍ


Naši žáci měli možnost opět zavítat na SOŠ a SOU Lanškroun v rámci projektu Volby povolání. Vybraní žáci osmých tříd si tak mohli dne 17.06.2024 prakticky vyzkoušet, co obnáší práce nástrojaře a mechanika elektrotechnika (tzv. mechatronika).

Za obor Mechatronik se jim věnoval p. uč. Josef Němec, který jim teoreticky přiblížil tento obor povídáním nejen o historii robotiky, ale i dalšími zajímavými věcmi. Poté si mohli žáci naprogramovat roboty DOBOT Magician. Dostali rozdílné úkoly, např. měli přemístit věž z kostek na nové místo, poslat kostku na dopravníkovém pásu k druhému robotu, který ji uchopil a postavil na nově zadanou pozici atd.

V oboru Nástrojař se žáky pracoval p. uč. Vladimír Mazák. Chlapci si tak pod jeho vedením vyrobili otvírák na lahve. I oni se dozvěděli zajímavé informace o oboru a možnostech následného uplatnění po ukončení studia.

 

Dopoledne se všem velmi líbilo a už se těší na další setkání.

Mgr. et Mgr. Miriam Mitvalská