Úvod>Třídy 2019-2020>2. A>Ukliďme Česko na Palackého

Ukliďme Česko na Palackého


V pátek 5. dubna se žáci naší školy zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme Česko. I my mladší žáci z Palackého jsme se připojili. Nejprve jsme si s Tondou obalem vysvětlili důležitost třídění odpadů, seznámili se s recyklací, vyplnili pracovní listy. Také jsme si povídali o tom, jak je důležité přírodu chránit. Po velké přestávce jsme nejdřív uklidili školní zahradu a potom jsme se vydali na úklid okolních ulic. Děti k tomu přistoupily velmi zodpovědně a nasbíraly 5 pytlů odpadků.
Učitelky z Palackého