Úvod>Třídy 2019-2020>2. B>Učíme se spolupracovat

Učíme se spolupracovat


Umět spolupracovat s ostatními je stejně důležité jako čtení, psaní a počítání. Proto se spolupracovat učíme už od první třídy a jde nám to čím dál lépe. Pracujeme ve dvojicích nebo v různě velkých skupinách. V každé skupině si žáci rozdělí role. Posel zprostředkovává předávání informací mezi skupinou a paní učitelkou. Zapisovatel zapisuje vše, co je potřeba. Mluvčí prezentuje výsledky skupinové práce před třídou. Práce ve skupinách nás baví, i když to není vždy jednoduché.
žáci 2.B