Úvod>Třídy 2021-2022>8. A>Třídy 8. A, 8. B, 8. C v Městském muzeu Lanškroun

Třídy 8. A, 8. B, 8. C v Městském muzeu Lanškroun


Ve středu 6. října 2021 navštívily v rámci výuky dějepisu třídy 8. A, 8. B a 8. C naší školy Městské muzeum Lanškroun. Zhlédli jsme velmi zajímavou výstavu KNIHAŘI a několik poučných expozic.

Výstava KNIHAŘI byla věnována oboru knihařství, které se vyučuje na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Lanškrouně. Lanškrounská škola je také jediná svého druhu v ČR, kde je možné se tomuto oboru vyučit a získat potřebnou kvalifikaci pro práci knihaře. Výstava se nám moc líbila, vystavené exponáty – ukázka vazby knih, knihařské techniky, ručně vyráběný papír byly pro nás zajímavé a inspirativní. Dokázali bychom si představit výrobu ručního papíru i u nás ve škole, ve výtvarné výchově.

Poté jsme pokračovali v prohlídce pamětní síně skladatele a dirigenta JINDŘICHA PRAVEČKA, po němž je pojmenována Základní umělecká škola v Lanškrouně a expozice věnované sochaři ZDEŇKU KOLÁŘSKÉMU, kde jsme obdivovali medaile, návrhy mincí a jeho sochařská díla. Z bývalé zámecké konírny, do níž byla soustředěna výstava a kde jsou instalovány tyto dvě expozice, jsme nádvořím přešli do hlavní zámecké budovy, v jejímž přízemí je umístěna expozice SKLÁŘSTVÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY a v 1. patře je instalována velice zajímavá a poučná expozice HISTORIE MĚSTA LANŠKROUNA A OKOLÍ. Prohlédli jsme si archeologické nálezy, dobový nábytek, hodinový stroj z radniční věže a vyslechli jsme poutavý výklad a komentář našich průvodců, odborných pracovníků muzea pánů Karla Uhlíře a Mgr. Jaroslava Čady i k vojenským manévrům a návštěvě císaře Františka Josefa I. v Lanškrouně v roce 1894. Na závěr jsme si prohlédli zrestaurované zařízení císařského pokoje, vyrobené u příležitosti jeho návštěvy. Císař byl tehdy ubytován v budově dnešního Gymnázia.

Za příjemně strávené chvíle v Městském muzeu Lanškroun a za fundovaný výklad oběma pánům průvodcům d ě k u j e m e. Těšíme se na další zajímavé výstavy. Návštěvu můžeme všem jen doporučit.

 

                                                                             Tereza Boháčová, Josef Hofman, žáci 8. B třídy

                                                                                    a  Miloslav Janků, jejich učitel dějepisu