Úvod>Aktuality>Srdce pro Kristýnku

Srdce pro Kristýnku


Na zlatou adventní neděli 22. prosince jste mohli navštívit stánek naší školy na adventních trzích na náměstí v Lanškrouně, kde jste měli možnost si zakoupit výrobky žáků (cukroví, perníčky, keramiku a další drobné dárky), kteří se rozhodli pomoci Kristýnce Hácové, žákyni III. třídy naší školy. Ta trpí vzácnou mutací genu, která postihuje zuby, kůži, ale také srdce (dilatační kardiomyopatie). Léčba srdce již ale bohužel nestačí a Kristýnku čeká transplantace. Touto symbolickou akcí jsme chtěli Kristýnce vyjádřit především naši podporu, protože s nepřízní osudu bojuje velmi statečně. Chtěla bych velice poděkovat všem žákům a také rodičům, kteří se do přípravy akce zapojili, děkuji paní učitelce Lídě Pluhařové, Markétě Dvořáčkové, Laďce Zachařové, Věrce Kubelkové, Radce Šemberové, panu učiteli Karlu Plíhalovi, Kulturnímu centru za možnost účastnit se adventních trhů, žákům IX. ročníku za pomoc s prodejem na stánku, a v neposlední řadě děkuji všem, kteří se u našeho stánku zastavili a Kristýnku tak podpořili. Již hodinu před koncem vánočních trhů jsme měli víceméně vyprodáno. Atmosféra to byla opravdu úžasná. Díky vám všem putuje Kristýnce krásných 6 800 Kč. Peníze budou využity na zdravotnické pomůcky, a to přes fond Patron dětí, kde má Kristýnka zřízen účet. Kristýnko, do nového roku ti všichni přejeme hodně zdraví. M. Fiebigerová