VÝZVA 56


Škola je zapojena do výzvy MŠMT

  1. Číslo výzvy Číslo výzvy v informačním systému: 56

 

  1. Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) Prioritní osa programu:  1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory:   1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v šablonách:

č. 1     Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

č. 4   Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 

Na tento projekt jsme získali finanční prostředky ve výši   642.314,- Kč.