Úvod>Škola>Školní projekty>NAŠE ŠKOLA AKTIVNĚ III

NAŠE ŠKOLA AKTIVNĚ III


Cílem projektu je podpořit profesní růst, zvyšování kvality pedagogické práce, prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků . Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích včetně žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím realizace čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a doučování, podpora žáků prostřednictvím školních asistentů.

Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020541

Výše projektu:      777 186,00 Kč

Doba trvání projektu:   1. 8. 2021 – 30. 6. 2023