Úvod>Škola>Školní projekty>Implementace KAP Pardubického kraje

Implementace KAP Pardubického kraje


https://www.ssisdk.cz/wp-content/uploads/2019/03/logo-Majak.jpg

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

je zapojena do projektu:

 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu:                                             CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Příjemce:                                                              Pardubický kraj

Partneři projektu:            Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje  Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP   Pardubického kraje       Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt:     87 958 205,95 Kč

Zahájení realizace projektu:                                 1. 2. 2018

Ukončení realizace projektu:                              31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

Řízení projektu Podpora polytechnického vzdělávání Podpora čtenářské a matematické gramotnosti Rozvoj kariérového poradenství Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje