Úvod>Škola>Školní projekty>NAŠE ŠKOLA AKTIVNĚ II

NAŠE ŠKOLA AKTIVNĚ II


Cílem projektu je podpořit profesní růst, zvyšování kvality pedagogické práce, prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků . Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích včetně žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím realizace čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a doučování.

Číslo projektu:        02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011540

Výše projektu:      1 356 325,00 Kč

Doba trvání projektu:   1. 2. 2019 – 30. 6. 2021