Úvod>Aktuality>Putování za gotikou na hrad Karlštejn

Putování za gotikou na hrad Karlštejn


V úterý 18. června 2024 se členové historického klubu naší školy, s vybranými příznivci a zájemci, vypravili na historickou exkurzi Putování za gotikou na hrad Karlštejn. Cestovali jsme vlakem s několika přestupy, ale zdlouhavější cestu nám vynahradil krásný zážitek na majestátném impozantním hradě Karlštejn. Při výšlapu na hrad jsme si prohlédli podhradí – Budňany a po středně namáhavé cestě za teplého počasí jsme se konečně ocitli na hradě u purkrabství, kde jsme si odpočinuli a příjemně se občerstvili před prohlídkami hradu. První prohlídkový okruh Karlštejnské hradní kaple trval bezmála 100 minut a prošli jsme všemi hradními kaplemi, včetně nejkrásnější a nejcennější kaple sv. Kříže, vyzdobené deskovými obrazy Mistra Theodorika a polodrahokamy. Podívali jsme se až k samotné zlaté mříži a mohli si vše podrobně prohlédnout. Mladá paní průvodkyně k nám byla velice vstřícná a zodpověděla naše dotazy.

Druhý prohlídkový okruh Císařská rezidence Karla IV. byl neméně zajímavý a poutavý. Téměř 60 minut jsme procházeli komnatami samotného krále a císaře, dozvěděli jsme se i pár zajímavostí, třeba o tom, jak to ve skutečnosti bylo s přítomností žen za hradě nebo i se smrtí první manželky Václava IV., syna Karla IV., kterou zde pokousali psi. Podívali jsme se rovněž do sklepení hradu, purkrabství a ke studniční věži.

Myslím si, že se nám exkurze vydařila a všichni jsme byli spokojeni.

Mgr. Miloslav Janků