Úvod>Třídy 2020-2021>2. B>Projektový den v pekárně

Projektový den v pekárně


Koncem května jsme navštívili s 2.B pekárnu Sázava. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a podívali se, jak se pečou rohlíky, chleba a dokonce i malé vánočky. Nejvíce se nám líbilo v oddělení, kde ručně ženy zdobily dorty a ostatní dobrůtky jako trubičky a jiné cukrovinky. Ochutnali jsme vynikající koblížky a vyplnili si pracovní list. Po návratu do třídy se z žáků stali pekaři a vyzkoušeli si modelovat pečivo nebo i cukroví. Vyplnili také pracovní list, kde ve skupinkách skládali rozstříhanou písničku. Dokonce si zatancovali taneček na píseň „ Můj Vilém peče housky.“ Na závěr jsme společně zasadili pšenici a už pozorujeme, jak roste obilí.  Projekt se nám moc vydařil.

Jana Fryaufová