Úvod>Třídy 2018-2019>7. B>Program pedagogicko – psychologické poradny

Program pedagogicko – psychologické poradny


Ve středu 12. 12. 2018 se konalo v pořadí už třetí setkání s pracovníky PPP Ústí nad Orlicí. V rámci programu Před tabulí, za tabulí se žáci pokouší zlepšovat vztahy ve třídě. Pokaždé jsou zařazeny činnosti, při kterých pracují žáci v různých skupinách a musí se pokusit komunikovat i s jinými spolužáky, nejen se svými kamarády. Při tomto setkání byl prostor i na zamyšlení se nad situací ve třídě, co by se s ní dalo dělat a jakým způsobem by mohl každý přispět ke zlepšení klimatu třídy.