Úvod>Třídy 2023-2024>4.>MICROTELA 2024

MICROTELA 2024


Na 5. ročník soutěže Microtela se naši žáci 1. a 2. stupně připravovali velice pečlivě a po mnoha hodinách strávených přípravou se vše povedlo. Odpovídali na otázky porotců a diváků, kteří si mohli prohlédnout jak projekty, tak i výrobky, které byly spojené s programovatelnou destičkou Micro:bitem.

Byly vypsány tyto kategorie:

  • Fischertechnik (žáci 1.–3. tříd a 4.–5. tříd)
  • Micropočítač I (žáci 1.–3. tříd)
  • Micropočítač II (žáci 4.–5. tříd)
  • Micropočítač III (žáci 6.–9. tříd)
  • Ozobot I (žáci 1.– 3. tříd)
  • Ozobot II (žáci 4.–5. tříd)
  • Projekty (žáci 1.–5. tříd)

 

Za naši školu se zúčastnili v těchto kategoriích tito žáci:

Ozobot II – Radka Holubcová a Michaela Nožková z 5. B

Fischertechnik žáci 4.–5. tříd: Jan Holub a Tomáš Čada 4. třída

František Vlk a Václav Marek 5. A

Micropočítač III – Jiří Holub 6. A a David Jusko 8. A s Třídičem kovového odpadu

 

Letošní ročník po svědomité přípravě nám přál a žákům se podařilo získat hned několik pěkných míst.

V Ozobotu II se děvčata umístila na 1. místě. Jejich úkolem bylo projet s Ozobotem 3x trasu dle zadání. Úkol nebyl snadný, ale přesto se jim podařilo projet 2x trasu bez chyby.

Za kategorii Fischertechnik se stejným zadáním Hydraulic pro všechny soutěžící 4.–5. tříd získali
1. místo Tomáš Čada a Jan Holub. Chlapci sestavili stavebnici v rekordním čase 1,5 hodiny, a protože místní sponzorující firmy měly možnost předat speciální cenu dětem, které je zaujaly svou prací, Tomáš s Janem dostali od firmy Soma stavebnici LEGO Technic.

V Micropočítači III se Jiří Holub a David Jusko umístili na 2. místě. V této kategorii byla konkurence velmi silná. Jirka s Davidem sestavili za pomoci 3D tisku Třídič kovového odpadu. Jedná se o prototyp třídiče, který dokáže oddělit plast od kovu.

 

Ještě jednou všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy!

Za kolektiv učitelek a soutěžících žáků Mgr. et Mgr. Miriam Mitvalská

Foto: Miriam Mitvalská, Martina Miškolciová