Úvod>Třídy 2019-2020>9. A>Microtela 2019

Microtela 2019


Čtvrtek 16. 05. 2019 byl pro naši školu „významný den.“ V kulturním domě L´art se konala soutěž pro základní školy s názvem Microtela.
Byla rozdělena do několika kategorií: Kategorie projekty (1. stupeň), Kategorie Fischertechnik (1. stupeň), Kategorie micro:bit I (1. stupeň), Kategorie micro:bit II (2. stupeň)
Základní škola Lanškroun (naše Smetanka) se účastnila kategorií Fischertechnik a Micro:bit II.
Zástupci Fischertechniku: Josef Hofman a Dominik Janda (oba 5. B), Matěj Holčák a Radim Adamec (oba 5. B), Radek Šembera a Prokop Hejl (oba 4. B)
Na základě losování poroty sestavovali funkční jeřáb.
V této kategorii získali 1. místo Matěj Holčák a Radim Adamec, 3. místo Radek Šembera a Prokop Hejl.
Zástupci Micro:bitu II: Kateřina Chládková (8. B), Jakub Krejčíř a Jan Postřehovský (oba 8. A)
V této kategorii soutěžilo deset družstev. Žáci z Micro:bitu se dohodli, že sestaví multifunkční nápojový automat s názvem Barista Lynchen. Vyrobit a vše naprogramovat museli stihnout za určitý čas. Úkolu se zhostili výborně. Pracovali na automatu i ve svém volnu, jinak by se to nestihlo.
Rozhodli se, že automat bude vařit kávu, čaj a sypat cukr. Původním záměrem bylo, aby z automatu tekla i horká voda. Bohužel z technických důvodů ohledně vysoké teploty vody a časovým presem, ať snaha byla sebevětší, se to nezdařilo. Po domluvě týmu se přešlo na alternativu zalévat nápoje z termosky.
Dostali nabídku pracovat na automatu v prostorách místní SOŠ a SOU na „Střelnici.“ Jejich žáci prvního ročníku jim pomohli v zapojování některých částí. Snaha vyhrát byla veliká… Dokonce i Katka si vyzkoušela vyvrtat díry do násypek. Kosmetické úpravy se dodělali ve středu odpoledne. Aby vše bylo dokonalé, podávali jsme ke kávě nebo čaji i domácí buchtu.
Svůj automat museli odprezentovat odborné porotě a také zájemcům z řad učitelů nebo veřejných návštěvníků. Další částí soutěže byly úkoly v programování.
Podařilo se jim získat Zvláštní cenu nadačního fondu Microla a e-shopu Megarobot.cz.

Žáci z Fischertechniku a Micro:bitu II obdrželi diplom pro Nejúspěšnější školu v soutěži MICROTELA 2019.
Ještě jednou všem velké díky a blahopřejeme k tak úžasným výsledkům!!!

Mgr. Miriam Mitvalská