Úvod>Aktuality>Koťátka, berušky a žabičky v ZŠ B. Smetany

Koťátka, berušky a žabičky v ZŠ B. Smetany


V předvánočním čase navštívily naši školu koťátka, berušky a žabičky. Že netušíte, kdo to je? Jsou to předškoláci z mateřské školy Na Výsluní.
Místo odpoledního odpočinku ve školce se děti z těchto tříd vydaly poprvé do velké modré školy. Příští rok se z nich stanou prvňáčci. Přišly se podívat, jak to v takové opravdové škole vypadá.
Nejdříve jsme společně navštívili ředitelnu školy. Děti bez obav odpovídaly na otázky pana ředitele a byly hodně zvídavé. Potom je ohromila velikost naší tělocvičny. Tady si zaběhaly, zahrály soutěže ve družstvech, zkusily se strefit míčem do koše nebo vylézt na žebřiny.
Potom je čekala zábavná výuka v naší krásné učebně fyziky. S pomocí dětí ze 7. třídy si zapojily elektrický obvod a vypínačem rozsvítily žárovku. Vyzkoušely si, jak magnety umí posouvat kovové plíšky. Vyrobily si z papíru kytičku a ve školce budou pozorovat kouzlo, kdy se jim bude zbarvovat podle barvy vody ve skleničce. Nakonec si vyrobily a odnesly veselý balónek, který jim nikdy neodlítne, protože je zatížený kuličkou.
Čas našeho společného setkání velmi rychle utekl. Děti byly nadšené. Chci tímto poděkovat paním učitelkám a dětem z MŠ za milou návštěvu. Dále paní asistentce
P. Řehákové a p. učitelce J. Kernové za přípravu poutavého programu pro děti.
Těším se na další společné setkání v naší škole.
foto i text: Mgr. Ladislava Zachařová