Úvod>Třídy 2018-2019>7. A>Konverzační soutěž v německém jazyce – sedmé třídy

Konverzační soutěž v německém jazyce – sedmé třídy


Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce se konalo 23. ledna 2019 a to v kategorii IA (žáci do VII. ročníku). Vzhledem k tomu, že němčinu jako 2. cizí jazyk mají žáci sedmých tříd prvním rokem, účastnilo se celkem 5 žáků ze VII. A a 4 žáci ze VII. B. Všichni se již dokáží v německém jazyce představit, povídat o sobě, o své rodině a kamarádech. Začínali tedy nejprve představením, následovala konverzace s porotou na určité téma podle obrázku a na závěr je čekal poslechový text s deseti úkoly. Porota byla ve složení: Eva Doubravská a Karel Plíhal. Vítězem soutěže se stal Jakub Hajzler, druhé místo obsadila Vlasta Oláhová a třetí příčku získal Jan Zachariáš Nový. Gratulujeme! Pochvala patří všem účastníkům nejen za odvahu, ale především za pěkné výkony, které v soutěži předvedli. Autorka: Eva Doubravská