Úvod>Aktuality>INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠD OD 4. 1. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠD OD 4. 1. 2021


Provoz školy od 4. 1. 2021

Výuka:

Škola bude otevřena pouze pro výuku 1. a 2.  ročníku.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole vždy po domluvě s vyučujícím.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní družina

ŠD je pro 1. a 2. ročníky otevřena od  6:15  do 15:00  a probíhá v budově školy na Palackého ulici.

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu,  informace na www. madoret.eu