Fata Morgana


Ve čtvrtek 4. dubna vyrazila třída 6. A do Prahy navštívit tropický skleník Fata Morgana v pražské Botanické zahradě. Žáci obdrželi pracovní list a spolu s průvodcem se vydali na obhlídkovou trasu skleníkem. Ten je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. V úvodní části expozice nás průvodkyně seznámila se suchomilnou vegetací tropů a subtropů. Nejprve nás uvítal suchý australský buš a ukázka vzácné flóry z ostrova Madagaskar. Dále jsme se seznámili se suchomilnou vegetací jižního Mexika a několika oblastí Afriky.
Prostřední část skleníku nás zavedl do nížinných deštných lesů vlhkých tropů. Prošli jsme podzemní štolou, na jejímž konci se po obou stranách před námi otevřel pohled do dvou sladkovodních akvárií obydlených množstvím tropických ryb a jiných živočichů. Největší část tropického lesa je tvořena rostlinným společenstvem Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu a Filipín. Na chvíli jsme se mohli pozastavit na vyhlídkové terase a za zvuku blízkého vodopádu vstřebávat atmosféru pralesa.
Poslední, chlazená část skleníku nám přiblížila drsné prostředí vysokých hor. Viděli jsme zde rostliny amerických And, horských oblastí Asie a subtropické jižní Afriky.
Všude kolem nás létali vzácní motýli. Mohli jsme pozorovat stavbu jejich těla, ve vitrínách kukly, ze kterých se postupně motýli líhnou. Krása všudepřítomných orchidejí rozmanitých barev lahodila našim očím, přivonět k nim si mohl každý. Procházka přes exotické hory, lesy a polopouště nás velmi potěšila, a tak jsme si slíbili, že do Faty Morgany určitě ještě někdy zavítáme.
Pavlína Šemberová