Úvod>Třídy 2023-2024>7. A>Den Země na Náměstí J. M. Marků

Den Země na Náměstí J. M. Marků


V pátek 19. dubna 2024 se zúčastnila v rámci výuky občanské nauky třída 7. A naší školy velice pěkné akce, pořádané Technickými službami Lanškroun. Na Náměstí J. M. Marků byla připravena názorná prezentace třídění odpadů ze svezených kontejnerů na směsný odpad z různých lokalit města: ze sídliště, rodinných domů a dalších míst. V rámci této názorné a poučné akce mohli žáci své získané znalosti prokázat vypracováním pracovního listu a za správné odpovědi byli odměněni věcnými dárky. Dále měli možnost se podívat do útrob popelářského automobilu, nastoupit na plošinu, která je pod dozorem pracovníka Technických služeb vyvezla nad střechy domů.

Zážitky byly velké, ale s ohledem k časovým možnostem nebylo v našich silách vše zkusit. Byla inspirací před úklidem města a přilehlého okolí, který jsme absolvovali v pondělí 22. dubna 2024.

Akce jednoznačně prokázala zájem nejen našich žáků, ale i veřejnosti o třídění odpadu, uvědomění si problému nakládání s odpadem ve vztahu k našemu životnímu prostředí, což si žáci prakticky zkusili při pondělním úklidu města a okolí.

 

Mgr. Miloslav Janků