Úvod>Třídy 2020-2021>8. A>Den s pohádkou

Den s pohádkou


V pátek 29. března proběhl ve třídě 6. A projektový den věnovaný pohádkám. Žáci si připomněli výročí narození Hanse Christiana Andersena, dánského pohádkáře. Již v hodinách literatury se děti seznámily s tvorbou tohoto autora. Tentokrát jsme se však zaměřili i na méně známé Andersenovy pohádky. Zároveň na tento rok připadlo 70. výročí nakladatelství Albatros, které se zaměřuje na vydávání knih pro děti a mládež. Zmínili jsme kmenové autory tohoto nakladatelství, Eduarda Petišku, Františka Nepila, Ester Starou, Ondřeje Sekoru a další.
A proto se celé dopoledne motalo kolem pohádek – cizích i českých. Děti se rozdělily do soutěžních skupin. Luštily kvízy, tajenky, pracovaly s texty pohádek, skládaly rozstříhané pohádkové příběhy podle dějové posloupnosti, došlo i na filmové adaptace známých pohádek. Bojovalo se o každý bod. První tři týmy si odnesly sladkou odměnu.
Pavlína Šemberová