Bruslíme


Žáci 2.A nyní pravidelně 5x za sebou navštěvují zimní stadion. Zde se pod vedením trenéra pana Vicenece učí bruslit. Vše probíhá zábavnou formou od rozcvičky na suchu, přes hry na ledě- vybíjená, rybičky, hry s míčky, honičky, atd.. Děti dělají pokroky, všichni lekce zvládají dobře. Hlavně vytrvat.