Úvod>Aktuality>2. D ě j e p i s n á o l y m p i á d a

2. D ě j e p i s n á o l y m p i á d a


5. prosince 2022 se v naší škole konala 2. DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA, které se účastnilo 16 žáků 9. tříd. Téma olympiády bylo věnováno novodobým dějinám: Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992. Žáci naší školy se vypořádali se zadáním práce velmi dobře, o čemž svědčí jejich umístění ve školním kole. Do okresního kola by postoupila většina přihlášených. Nejvyšší počet bodů získali:

  1. místo Samuel Šulc z 9. C třídy
  2. místo Josef Hofman z 9. B třídy
  3. místo Nicol Kučerová z 9. A třídy.

12. ledna 2023 se v knihovně naší školy uskutečnilo slavnostní vyhodnocení a předání ocenění vítězům i ostatním účastníkům olympiády.

19. ledna 2023 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády v Ústí nad Orlicí. Naši školu reprezentovali Samuel Šulc a Josef Hofman.

                                                                                                         

                                                                                              Mgr. Miloslav J a n k ů