Úvod>Aktuality>Projekt Erasmus + na naší škole

Projekt Erasmus + na naší škole


Naše škola získala grant z programu Erasmus + financovaného z prostředků Evropské unie na projekt s názvem Once Upon a Time via ICT. V následujících dvou letech tak budeme spolupracovat s dalšími pěti evropskými školami, abychom vytvořili v angličtině sbírku národních pohádek a pověstí všech zúčastněných zemí. Sbírka bude vydána jak v tištěné podobě, tak jako eBook a audiokniha. Všechny příběhy budou doplněné ilustracemi našich žáků a ke všem příběhům budou vytvořené pracovní listy. Ke každé pohádce a pověsti budeme také vyrábět doplňkové výukové materiály na procvičení slovní zásoby, jako například pexesa, puzzle, domina, omalovánky a komiksy. A které země s námi budou na projektu spolupracovat? Naše první partnerská škola se nachází v nejjižnějším cípu Turecka, co by kamenem dohodil od řeckého ostrova Kypr. Nedaleko Říma v Itálii sídlí další partnerská škola, takže se můžeme těšit na příběhy, které mají kořeny v samotné kolébce evropské civilizace. Za naším třetím partnerem se budeme muset vydat až do horkého jihovýchodního Španělska, kde se možná naučíme tančit proslulé španělské flamenco. Čtvrtá partnerská škola se nachází v Portugalsku, v těsném sousedství slavného přístavu Porto, a za posledním partnerem se vydáme na severovýchod do daleké a možná trochu tajemné Litvy.
Cílem našeho projektu je zlepšit čtenářskou gramotnost našich žáků, přitáhnout jejich zájem k četbě a seznámit je s kulturním dědictvím naší země i ostatních partnerských zemí. V neposlední řadě doufáme, že si při práci na projektových aktivitách výrazně zlepší své digitální znalosti a dovednosti, rozvinou své komunikativní dovednosti v anglickém jazyce, naučí se spolupracovat a možná i navážou nová přátelství.
Mgr. Tereza Mannová