Úvod>Aktuality>Zpřístupnění posilovny a tělocvičny pro trénink sportovců k 25. 5. 2020

Zpřístupnění posilovny a tělocvičny pro trénink sportovců k 25. 5. 2020


Oznamujeme všem, kteří mají platné smlouvy na propůjčení prostor tělocvičny, gymnastického sálu a zaplacené vstupné do posilovny, že dnem 25. 5. 2020 se tyto prostory otevírají v plném rozsahu, za níže uvedených podmínek:

• Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2metry.
• Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
• Při příchodu na sportoviště je nutné provést desinfekci rukou (u vstupu bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem).
• V případě použití záchodů je nutné dbát zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou.
• Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
• Při využívání šaten a sprch je nutné dodržet tyto podmínky:
• Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
• Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
• Je nutné, aby všichni přítomní omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.