Úvod>Důležité informace>Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna


Ve dnech 24. - 28. 6. 2019 bude z technických důvodů (práce na rekonstrukci budovy) vyhlášeno ředitelské volno pro 3. – 9. ročník. Důvodem jsou probíhající práce na rekonstrukci budovy školy na ulici Bedřicha Smetany 460. Výuka 3. až 9. ročníku bude ukončena dne 21. června 2019. V tento den budou předána vysvědčení za školní rok 2018/2019. Výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat beze změn (včetně činnosti školní družiny) a bude ukončena 28. června 2019. V tento den budou předána i vysvědčení. V případě, že zákonní zástupci budou potřebovat na uvedený termín zajistit dohled nad svými dětmi (pouze 3. – 5. ročník), nahlásí tuto skutečnost třídním učitelkám nejpozději do 18. 6. 2019. Dohled nad dětmi bude zajištěn v době od 7.00 do 15.00 ve školní družině na ulici B. Smetany č.p. 493 (nad školní jídelnou) pedagogickými zaměstnanci školy.