Úvod>Aktuality>Uvolnění opatření pro užívání tělocvičny a posilovny – od 31. 5. 2021

Uvolnění opatření pro užívání tělocvičny a posilovny – od 31. 5. 2021


Pravidla pro provoz tělocvičny a posilovny od 31. 5. 2021

I/není povolena přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 mvnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti  (tělocvična 30 osob, posilovna 12 osob)

II/ v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,

III/všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID‑19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují STANOVENÉ PODMÍNKY- viz. níže

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo / od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Provoz šaten a sprch již není omezen.