Úvod>Aktuality>Otevření tělocvičny a posilovny od 3. 12. 2020

Otevření tělocvičny a posilovny od 3. 12. 2020


Od čtvrtka 3.12. 2020 je otevřena posilovna a tělocvična.

Pozor změna doby užívání posilovny.

Nově :   8. 00 – 22. 00  každý den

Z důvodu zvýšené potřeb úklidu a desinfekce prostorů

Pravidla pro užívání posilovny

 • Při vstupu do posilovny musíte mít zakryté dýchací cesty .
 • Vstup je omezen na 10 osob a dodržení 2m rozestupů.
 • Šatny a sociální zařízení jsou v provozu.
 • Kapacita je omezena pro posilovnu na 1 osobu / 15m
 • Při příchodu a odchodu z posilovny použijte bezoplachovou desinfeci na ruce.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících
 • Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky, které jsou rozmístěny v prostoru posilovny. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí

Pravidla pro užívání tělocvičny

 • Při vstupu do tělocvičny musíte mít zakryté dýchací cesty .
 • Vstup je omezen na 10 osob
 • Šatny a sprchy a sociální zařízení jsou v provozu.
 • Při příchodu a odchodu z tělocvičny použijte bezoplachovou desinfeci na ruce.

Bližší podmínky jsou v příloze.

Soubory