Úvod>Aktuality>Návrat žáků 1. a 2. tříd do školní výuky od 18. 11. 2020

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školní výuky od 18. 11. 2020


 

Tak jsme se konečně dočkali!!!

Dnem 18. 11. 2020 se otevře škola pro výuku žáků 1. a 2. ročníku. (budova na Palackého ulici 204)

Škola:                      Veškerá výuka prvních a druhých ročníků bude probíhat dle pravidelného rozvrhu v plném rozsahu. 

Školní družina:   Provoz školní družiny je otevřen v plném rozsahu.

Školní jídelna :   Je v provozu, bližší informace  na  www.madoret.eu

Provoz  školy
— Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
— Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se veškole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.—

M. V.

Soubory