Úvod>Aktuality>Mimořádná opatření – přítomnost 9. ročníků ve výuce od 11. 5. 2020

Mimořádná opatření – přítomnost 9. ročníků ve výuce od 11. 5. 2020


V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Zákonní zástupci musí informovat školu nejpozději do 7. 5. 2020, zda jejich dítě nastoupí 11. 5. 2020 do školy.

Docházka je dobrovolná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Při příchodu do školy 11. 5., žák odevzdá vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Formulář je níže a také v sekci dokumenty ke stažení.

Organizační opatření:
Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M), cílem je příprava na přijímací zkoušku.
Příprava bude probíhat vždy v pondělí a ve středu od 8.00 – 9.45 hodin
Škola bude otevřena od 7.50 a žáci budou dodržovat:
• odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
• povinnost zakrytí úst a nosu
• každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
• další ustanovení uvedená v přiložené metodice

Hygienická opatření:
• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
• neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce
• je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici,
• v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
• při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
• žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

Pro žáky i pedagogy bude otevřena školní jídelna od 10.30. Obědy si žáci navolí sami.

Soubory