Úvod>Aktuality>Mimořádná opatření k 2. 6. 2020 – přítomnost žáků 2. stupně v ZŠ

Mimořádná opatření k 2. 6. 2020 – přítomnost žáků 2. stupně v ZŠ


Mimořádná opatření k 2. 6. 2020 - vzdělávací aktivity žáků 2. stupně
Od 8. 6. 2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
- individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
- socializační aktivity.
- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
- odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
- předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Přesnou organizaci, obsah a časový harmonogram upřesní svým žákům třídní učitelé prostřednictvím EŽK.
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (v příloze a v dokumentech ke stažení na www školy).
Hygienická opatření:
• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
• každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku),
• další ustanovení uvedená v přiložené metodice,
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
• neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce
• v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
• při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,

Soubory