Úvod>Aktuality>Informace k zahájení školního roku 2020/2021 k 1. 9. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 k 1. 9. 2020


Aktualizace k 28. 8. 2020
Organizační opatření:
- školní docházka bude zahájena dnem 1. 9. 2020 od 8.00 v plném rozsahu ve všech budovách, třídách, školní družině i zájmových kroužcích
- otevření ŠD 1. 9. 2020 od 6.15
- otevření školních budov od 7. 10 s dozorem nad žáky
- zahájení výuky v 8.00
informace pro nové žáky školy:
- dne 1. září bude výuka přibližně 1 vyučovací hodinu, žáci nemusí mít žádné pomůcky ani přezuvky, náplní bude seznámení se školou a organizací výuky
- umístění žáků do tříd je vyvěšeno ve vestibulu školy
- školní stravování je zajištováno prostřednictvím samostatného subjektu, školní jídelnou Madoret - www.madoret.eu
- žáci 1., 2. ročníku a 3. A jsou umístěni v budově školy na Palackého 204 – POZOR, vzhledem k rekonstrukci ulice Palackého není možné parkovat automobilem přímo před budovou, k parkování je možné využit okolních ulic

Hygienická opatření:
- povinnost každého žáka mít u sebe 1 – 2 roušky (pro případ aktuálního nutného použití)
- při vstupu do budov dezinfekce rukou (mohou si nosit svou)
- vstup do budov je povolen pouze žákům (výjimku mají zákonní zástupci žáků 1. třídy dne 1. 9. 2020 – viz samostatné instrukce)
- do školy nebude vpuštěn žák s příznaky infekčního onemocnění
- v případě zjištění příznaků v průběhu výuky bude žák neprodleně izolován a kontaktováni rodiče pro jeho neprodlené vyzvednutí, doporučuje se informovat i ošetřujícího lékaře