Úvod>Aktuality>Informace k provozu školy a testování ve školním roce 2021/22 

Informace k provozu školy a testování ve školním roce 2021/22 


Informace k provozu školy a testování ve školním roce 2021/22 

 

 

Ochrana dýchacích cest

Všichni žáci jsou povinni používat při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách školy (šatny, chodby, WC) ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (FFP2, KN95) či roušku (ČSN EN 14683+AC). V jednotlivých učebnách (oddělení ŠD) a při výuce nemusí mít žáci roušky nasazené.

Testování

Všichni žáci školy (týká se i 1. tříd) budou 1., 6. a 9. září testováni neinvazivními antigenními testy, popř. ihned po návratu do školy po absenci.

Škola umožňuje zákonným zástupcům žáků 1.-3. tříd asistenci u testování.

 

Žáci ŠD se otestují hned po příchodu do školní družiny (otevřena od 6:00 hod), ostatní žáci během první vyučovací hodiny.

 

Žák nemusí podstoupit testování, pokud doloží:

  1. že je očkován 2. dávkou, od ukončeného očkování uběhlo již 14 dní
  2. prodělal onemocnění COVID-19 (neuběhlo 180 dní od 1. pozitivního PCR testu)
  3. negativní výsledek PCR testu z odběrného místa (ne starší 7 dnů)
  4. negativní výsledek Ag testu z odběrného místa (ne starší 72 hodin)

 

 

Pokud žák odmítne testování, zůstává ve škole na prezenční výuce, ale po celou dobu pobytu ve škole má zakryté dýchací cesty respirátorem či rouškou. Žák nesmí na hodinách Hv zpívat, na hodinách Tv může sportovat jen ve venkovních prostorách.  Konzumace jídla a pití je žákovi povolena ve vlastní lavici, pokud je dodržena vzdálenost 1,5 m od ostatních spolužáků.

 

Pokud žák odmítne testování a odmítne nosit roušku či respirátor, bude izolován od ostatních žáků a rodič žáka bude kontaktován, aby si dítě okamžitě vyzvedl. Žák není automaticky omlouván školou, absenci dokládá rodič žáka.

 

Pokud u žáka ve škole vyjde pozitivní Ag test na COVID -19 (1. nebo 6. září), bude izolován ve škole pouze daný žák a zákonný zástupce žáka bude kontaktován, aby si dítě okamžitě vyzvedl. Škola vystaví rodiči potvrzení o pozitivním Ag testu dítěte. Rodič se také musí telefonicky spojit s praktickým lékařem. Žák se vrací k prezenční výuce do školy, pokud doloží ukončení izolace, léčení či negativní PCR test.

 

Pokud u žáka ve škole vyjde pozitivní Ag test na COVID -19 (9 září), bude izolována ve škole celá třída, kterou žák navštěvuje. Zákonní zástupci žáků dané třídy budou kontaktováni, aby si své děti okamžitě vyzvedli. Žákovi s pozitivním Ag testem škola vystaví potvrzení. Rodič žáka s pozitivním Ag testem ze školy se musí telefonicky spojit s praktickým lékařem a také co nejdříve informovat školu o výsledku opakovaného PCR testu žáka na COVID-19.  Podle daného výsledku se odvíjí další organizace výuky pro celou třídu.

Pokud by se COVID -19 potvrdil, půjde celá třída do karantény a škola posílá kontakty a hlášení na KHS. KHS nastaví další kritéria a škola vyrozumí všechny žáky o další organizaci výuky (distanční).

 

Žákům je k dispozici dezinfekce při vstupu do školy, u tělocvičny,  na jednotlivých WC.

 

Provoz ŠD je v plném rozsahu od 6:00 hod.

Prezenční výuka v plném rozsahu

 

Ranní dohledy (7:10 – 7:410) a polední dohledy nad žáky na hlavní budově ul. B. Smetany zatím s ohledem na MO vlády nebudou provozovány. Pokud nastane změna, bude škola včas žáky i rodiče informovat.

 

Pro úplnost naleznete v příloze také celý „Manuál“ MŠMT ze dne 17.8. 2021.

 

 

Soubory