Úvod>Důležité informace

Důležité informace


 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

  25. ledna 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: – v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství, – provoz škol a školských zařízení v …

  VÍCE
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠD OD 4. 1. 2021

  01. ledna 2021

  Provoz školy od 4. 1. 2021 Výuka: Škola bude otevřena pouze pro výuku 1. a 2.  ročníku. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole vždy po domluvě s vyučujícím. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i …

  VÍCE
 • |Mimořádná opatření k 18. 12. 2020 – uzavření sportovišt, uzavření školy, provoz školní jídelny

  17. prosince 2020

  Opatření týkající se školní docházky: na základě usnesení Vlády České republiky č. 1335 ze dne 14. prosince 2020 jsou dny 21. a22. prosince 2020 vyhlášené za dny volna pro základní školy. V těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole i ve školní družině. Od pondělí 4. ledna 2021 bude pokračovat rotační výuka …

  VÍCE
 • Otevření tělocvičny a posilovny od 3. 12. 2020

  02. prosince 2020

  Od čtvrtka 3.12. 2020 je otevřena posilovna a tělocvična. Pozor změna doby užívání posilovny. Nově :   8. 00 – 22. 00  každý den Z důvodu zvýšené potřeb úklidu a desinfekce prostorů Pravidla pro užívání posilovny Při vstupu do posilovny musíte mít zakryté dýchací cesty . Vstup je omezen na 10 osob a dodržení …

  VÍCE
 • Návrat žáků 1. a 2. tříd do školní výuky od 18. 11. 2020

  12. listopadu 2020

    Tak jsme se konečně dočkali!!! Dnem 18. 11. 2020 se otevře škola pro výuku žáků 1. a 2. ročníku. (budova na Palackého ulici 204) Škola:                      Veškerá výuka prvních a druhých ročníků bude probíhat dle pravidelného rozvrhu v plném rozsahu.  Školní družina:   Provoz školní družiny je otevřen v plném rozsahu. Školní jídelna :   Je …

  VÍCE
 • Mimořádná opatření od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 pro užívání tělocvičny a gymnastického sálu s posilovnou

  02. října 2020

  Informace k užívání prostor zařízení školy – tělocvičny a gymnastického sálu s posilovnou, včetně šaten a sociálních zařízení v době od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020. 1. Všechna zařízení jsou v provozu dle platných smluv a provozní doby. 2. Všechny osoby při vstupu do zařízení školy povinně provedou desinfekci rukou. 3. …

  VÍCE
 • Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví k 18. 9. 2020

  18. září 2020

  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 …

  VÍCE
 • Informace k zahájení školního roku 2020/2021 k 1. 9. 2020

  28. srpna 2020

  Aktualizace k 28. 8. 2020 Organizační opatření: – školní docházka bude zahájena dnem 1. 9. 2020 od 8.00 v plném rozsahu ve všech budovách, třídách, školní družině i zájmových kroužcích – otevření ŠD 1. 9. 2020 od 6.15 – otevření školních budov od 7. 10 s dozorem nad žáky – zahájení výuky v 8.00 informace pro nové žáky školy: – dne 1. …

  VÍCE
 • Ředitelské volno 29. a 30. června 2020

  11. června 2020

  Ve dnech 29. – 30. 6. 2020 bude z technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Důvodem jsou probíhající práce na rekonstrukci budovy školy. Výuka bude ukončena dne 26. června 2020. V tento den budou předána vysvědčení za školní rok 2019/2020. V případě, že zákonní zástupci budou potřebovat na uvedený termín zajistit …

  VÍCE
 • Mimořádná opatření k 2. 6. 2020 – přítomnost žáků 2. stupně v ZŠ

  03. června 2020

  Mimořádná opatření k 2. 6. 2020 – vzdělávací aktivity žáků 2. stupně Od 8. 6. 2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů: – individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání …

  VÍCE
 • Zpřístupnění posilovny a tělocvičny pro trénink sportovců k 25. 5. 2020

  25. května 2020

  Oznamujeme všem, kteří mají platné smlouvy na propůjčení prostor tělocvičny, gymnastického sálu a zaplacené vstupné do posilovny, že dnem 25. 5. 2020 se tyto prostory otevírají v plném rozsahu, za níže uvedených podmínek: • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2metry. • Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit …

  VÍCE